Архив

Календар

юли 2011
П В С Ч П С Н
« юни   авг »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Проектът – средство за изграждане на екологична култура у учениците

Част от доклада на Катя Дукова и Соня Терзийска учители по география и биология във връзка инициативата „училището привлекателно за младите хора“

При  изучаването  на  заобикалящата  ни  среда  в  часовете  по география и икономика  и биология и здравно образование,  учениците  проследяват и  анализират процесите  на  взаимодействие  между природата, човека, обществото и стопанството. Голям  интерес се  наблюдава  при  дискусиите, когато  разглеждаме  темите  за  замърсяването  на планетата, промяната  на  климата, глобалното  затопляне.

Нашата  цел  в  часовете е не  само   да отговорим  на тези въпроси   и  разширим познанието  на  учениците,  но да  формираме  екологична  култура,  която  включва правила за  поведение, знания, убеждения,  готовност за  дейности , практически  действия за  опазване  на  природата.

Проектът :

 • Активизира познавателната  дейност;
 • Дава  възможност за  творчество и свобода на  ученето;
 • Стимулира  въображението;
 • Развива  мисловната  дейност;
 • Формира  активна  жизнена  позиция;
 • Позволява  интензивно  общуване  между  учениците и  създава  предпоставка за  индивидуална изява и  преодоляване  на  анонимността.

Проектът  е  метод, чрез  който  се  увеличава  степента  на  удовлетвореност  и  вместо  умора  в  края  на  часа  се  забелязва  емоционална  приповдигнатост  и  желание  за  по  нататъчно  участие. Използването  на  информационно-комуникационни  технологии  (ИКТ)  в  съвременното  обучение  по  география  и  биология  е  полезно  и  необходимо  защото:

 • Улеснява  събирането  на  актуална  информация;
 • Предлага  по-големи  възможности  за  визуализиране  на  данните;

Решението  ни  да  изнесем  от  учебния  час  изготвените  проекти  целеше  повече  млади  хора  да  чуят  разглежданите проблеми, за да  може  от  училище  да  излязат   екологично  образовани   хора – хора, които  познават  същността  на  екологичните  проблеми  и  възможно-стите да  участват  в  тяхното  преодоляване.

Резултатите   са:

 • Разширяване  на знания  и  повишаване  на  компетентността  на учениците  относно  екологичните  и  глобални  проблеми  на  Земята;
 • Усъвършенстване  на  уменията  за  оценяване  на  взаимо-действието  между  човека  и  природата,  и  за  работа  в  екип;
 • Възможност  за  повлияване  и /или   промяна  на  първоначалното  мнение  и  позиция  по  определени  въпроси  в  екологичното  мислене  и  формиране  на  екологична  култура;
 • Учениците  се  научават  да  изказват  по-  смело  своето  мнение  и  до  го  защитават  чрез  аргументи;
 • Формиране  на  ценностна   система  и  личностна   характери-стика  на  ученика;
 • Осъществяване  на   междупредметни  връзки  чрез  преноса  на  знания;

На  проектен  принцип  и  с помощта  на    информационно-комуникационнни    технологии   се  създава  актуална  учебна  комуникационна  система  за  постигане  на целите  на  ДОИ.

 • Когато  училището  е  желана  територия  на  учителя,  то  може  да  се  превърне  и  в  желана  територия  на  ученика.
 • Интерактивните  методи  на  преподаване   внасят  особено  разнообразие   в  урочната  дейност  и  активизира  учениците.
 • Увлечението  на   съвременния   ученик  към   компютрите  за  усвояване  на   знания   заедно  с  информацията  на  хартиен  носител,  трябва  да  бъде  стимулирано   като   нова  паралелна  възможност.

Чрез   конкретни  задачи  от  „враг”  на  книжката ,  мишката  на  компютъра   може  да  се  превърне  в   път   към  нея  и  двете   заедно – книжката  и  мишката-   да  спомогнат  за  формирането  на  съвременна   интелектуална  личност.

Съвременните ученици  предпочитат да „четат” повече в Интернет, отколкото в  учебника  или  книга, тук  поставените  им  теми пораждат  по-голям  интерес и  отговорността им  да  се  справят с  задачите е  по-голяма, защото  е  „ по-модерно”;

Това , което  ученикът САМ  е видял  и  направил, се  помни  по-лесно  и  се разбира.

Учениците  изграждат  мост   между  тях  и  тези,  които  трябва  да  научат  в  новата  учебна  ситуация,  и  най-вече,  те  ТВОРЯТ !!!

Подобни публикации: