Архив

Календар

февруари 2012
П В С Ч П С Н
« яну   мар »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829  

Примери от Холандия.

В холандската образователна система се работи с казуси и модули, съставени от единици материал, при които се разчита на краткост и бърза обратна връзка.

Затова всяка преподадена единица материал веднага, а така също и по време на следващия урок се проверява чрез целенасочен тест, анкета, устни въпроси и отговори, творческа задача, работа по групи в час, сравнение на резултата или представянето на всяка група, оценка и самооценка по параметри,зададени в самия учебник.

Колкото по-ниско е образователното ниво, толкова намалява творчеството и се предлагат конкретни фрази-отговори, на които ученикът трябва да намери подходящото място.

Независимо обаче, дали ученикът се намира в научно-ориентирано, общообразователно, теоретично или практическо ниво, свързването на изучаването факти с практиката, културните и природните феномени, социалния живот и ежедневието е задължителна.

Освен това модулите по отделните предмети много внимателно се балансират помежду си и допълват взаимно. Този подход на български език е известен и като
междупредметна връзка.

1. По езици и други предмети се изучават теми, като “У дома”, “На улицата” и т.н. и на практика се придобиват и знания за устройството на  живота, архитектурата и в крайна сметка за особеностите на самата цивилизация, съответно на съответния език и с постепенно нарастване на трудността и все по-често позоваване на текстове, писани от известни хронисти.

2. Предмет “животоанализ”, различен по съдържание и подход, за различните общообразователни нива. В него се правят истински анализи на факти от организацията на живота и реализацията на отделни хора и групи, което е част от т.нар. процес на социализация на личността.

3. СИТО-тест за определяне в какъв тип училище ще продължи ученикът съобразно показаните точки.

4. Сравняване на историческите факти с модерната филмова интерпретация, със съвременната ситуация.

5. Извадки от книги, от хронисти  или от историци-съвременници с противоположни мнения, наученото да може да се използва в  ежедневието.

6. Илюстрации, илюстративни текстове наблягащи на определен факт.

7. Списък с това, къде наученото може да се приложи или открие.

8. Подробно описание как да се развие темата, подпомагано от извадки писани от съвременници.

9. Прослушване на диалози и отговаряне на отговори свързани с идеята, аргументите .Начин на работа, как се подготвя изказване, излагане на аргументи и заключения

10. Упражнение по разпознаване на ситуация, тема, отгатване на събитие, съставяне на репортаж и заглавие.

11. Дискусионна тема с роли  – 2 дискутират, 1 слуша и ръководи, 1 записва. След това говорител представя мнението на групата. Другите в групите следят говорителя и наблюдават различни неща. Накрая учител обобщава.

12. Използват се морални дилеми, реални или измислени случки за оценка на поведение – сформират се групи с еднакви оценки и те представят тезата си и я аргументират от своята гледна точка.

13. Устни презентации по определени теми.

14. Презентации по зададена тема и план-схема с разпределение на точки и подточки, които трябва да се засегнат, придружен с необходимите материали.Всичко съпроводено с подробно описание как се е стигнало до развитието на темата.

15. Седмица на класните работи тестове и седмица за изпълнение на проект- творческа задача./ модернизиран вариант на приказка, прожекция на филм с приказката, създаване на постер, коментар по определена тема, свързана с филма.

16. Организирани групи по интереси, следващи определен маршрут и изпълняващи поставени задачи. / поддържани градини, ферми, резервати, зелени пояси/

17. Посещаване на обекти /музеи, екскурзии, излети/ и използване на лист с отпечатана задача тема за проучване – необходимо е да се отговори на въпроси, да се скицира, нарисува, попълни липсващи думи.

18. Тематични изложби с брошури и информация съчетана със задача да се открият определени неща. брошури с опознавателни маршрути за деца, при които те се запознават с архитектурните особености на къщите от района, растенията, а така също и получават творчески задачи*.

19. Разработени от артистични формации представления край исторически сгради и природни обекти, съчетаващи сериозност, хумор и активно участие на учениците. Упражнения по съставяне на репертоар.

20. Занимания, свързани със запознаването с различни професии. Проследяване на трудовия ден на служител и изготвяне на репортаж, интервю, конспект, водене на бележки.

21. Сравнение на 2 феномена, факта, събития, логически задачи с премахване на излишното.

22. Възстановяване на план по определен текст и представянето му след това.

23. Географията като поле за общуване между хората и на човек с природата.

24. Различни нива за задаване на задачи – четене, писане, говорене и слушане. Тематични единици, организирани на практическа, емоционална основа. Отсъждане в две насоки – емоционална оценка от своя гледна точка и от позицията на автора.

25.Задачите се задават с цел да ти се даде възможност да покажеш доколко можеш да се справяш с различни техники на говорене – по какъв начин предоставяш информация или правиш запитване, как даваш инструкции, как честитиш, как отказваш, как правиш оплакване, как се извиняваш, как изразяваш мнението си, как се аргументираш в защита на позицията си (обикновено се задават две позиции и изходни данни като предимства и недостатъци за едната и другата), доколко ясно можеш да направиш описание или представиш накратко случило се, можеш ли да дадеш добър съвет.

26.Да може да пресъздадеш мислите си в писмен вид. За тази цел трябва да покажеш, че умееш да списваш функционални текстове, каквито ще ти се наложи да пишеш по време на обучение или в хода на ежедневната ти работа. В същото време трябва да покажеш, че си в състояние по подобаващ начин да изложиш на хартия притежаваните от теб определени езикови познания и култура.Важното е добре да изложиш аргументите си и какво предлагаш като решение. При описание на процедура е важно да спазиш последователността.
/Изреченията могат и да бъдат групирани по три, като ти трябва да допълниш липсващото второ изречение.Това може да бъде бележка, предназначена за някого, писмо, описание на ситуация, процедура. Може да се наложи да съчиниш текст по графика, таблица или по картинки. /

27.Дали можеш да слушаш „глобално”, „избирателно” и „със специфична насоченост”. Слушането е целенасочено и Всеки дял включва различни ситуации – диалози, информации, кратка беседа, интервю. Ситуации, на които можеш да се натъкнеш по време на по-нататъшно обучение или работа.

28. Да се прецени доколко подвластно ти е изкуството на четенето с полезна цел. Тук трябва да покажеш,че можеш да се справяш с различни видове текстове. Това са текстове-ситуации, на които можеш да се натъкнеш по време на по-нататъшно обучение или работа.
При съставянето и избора на тези текстове наблягаме не толкова на специфичната информация – затова във всеки текст има баланс между специфика и характер, а на това, какво всъщност е необходимо да се открие в този текст.

Образование в Холандия.


Подобни публикации: