Архив

Календар

януари 2013
П В С Ч П С Н
« дек   фев »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Да живеем според седемте навика.

НАВИК 1:

Бъдете проактивни – Навика на избора

Да бъдеш проактивен е нещо повече от това да поемеш инициатива. То означава да приемеш отговорността  за собственото си поведение (в миналото, в настоящето и в бъдещето) и да правиш избори, в чиято основа стоят по-скоро принципи и ценности, отколкото настроения и обстоятелства.

Проактивните хора са двигатели на промяната и избират да не са в позицията  на  жертви,  да  не  бъдат  реактивни  или  да  обвиняват другите. Те постигат това като развиват и използват четири уникални човешки дарби – самоосъзнаване, съвест, въображение, независима  воля. Като  възприемат подхода  „Отвътре-навън“, тези  хора  създават  промяната  – те  сами  решават  да  бъдат творци на собствения си живот, което е най-фундаменталното човешко решение.

НАВИК 2:

Започнете с идеята за края – Навика на визията

Всички неща се създават два пъти – първо умствено, а след това физически. Чрез създаването на мисловна визия и цел  за всеки свой проект, индивидите, семействата и организациите оформят собственото си бъдеще. Те не живеят ден за ден без да имат пред себе си ясна цел, а се ангажират с принципи, ценности, отношения и цели, които са значими за тях. Определянето на мисия е най-висшата форма на умствено творчество на един индивид, семейство или организация. То е от първостепенно значение, защото обуславя всички останали решения. Същността на лидерството е в изграждането на модел на поведение, който следва споделена мисия, определена визия и ценности.

НАВИК 3:

Първите неща – първи – Навика на интегритета и изпълнението

Поставянето на най-важните неща на първо място е всъщност физическото им създаване. То представлява организирането  и  осъществяването  на  умственото  творение  (нашата цел, визия, ценности и най-важното – нашите приоритети).

Второстепенните неща не  заемат първо място. Основните неща не стават второстепенни. Индивидите и организациите се фокусират върху онова, което е най-важно, независимо дали е неотложно или не. Главното е най-важните неща никога да неостават на заден план.

НАВИК 4:

Мисли „Печеля-печелиш“ – Навика на взаимната полза

Да се следва принципа „Печеля-печелиш“ е начин на мислене, който се стреми към взаимната полза и се основава на взаимното уважение във всички човешки взаимоотношения. Той представлява мислене по-скоро от гледната точка на изобилието – една непрекъснато уголемяваща се „торта“, богатство от възможности и ресурси – отколкото от гледната точка на оскъдицата и нездравата конкуренция. Тук не става въпрос за егоистичен (печеля-губиш) или мъченически (губя-печелиш) светоглед. Партньорите  ни  или  членовете  на  нашето  семейство  мислят  взаимозависимо – чрез понятието „ние“, а не „на мен“. Мисленето според принципа „Печеля-печелиш“ стимулира разрешаването на конфликти и подпомага стремежа на хората да търсят взаимноизгодни  решения.  То  представлява  споделяне  на  информация, власт, признание и награди.

НАВИК 5:

Стремете се първо да разберете и после да бъдете разбран – Навика на взаимното разбиране

Когато слушаме другите по-скоро с намерението да ги разберем, отколкото да реагираме, ние слагаме началото на истинското общуване и изграждането на взаимовръзка с тях. Когато другите първо се чувстват разбрани, те изпитват увереност, че са ценени, снижават нивото си на защита – и така много по-естествено и по-лесно се появяват възможностите за открит диалог и разбирателство. Стремежът да разбереш изисква да проявиш загриженост. Стремежът да разбереш изисква да проявиш кураж. Ефективността е в баланса между двете.

НАВИК 6:

Синергизирайте – Навика на творческото коопериране

Синергията* е създаването на Трета възможност – да постъпим не по моя и не по твоя начин, а по трети начин, който е по-добър от онова, което всеки един от нас поотделно би предложил. Тя е резултатът от взаимното уважение – да разберем и дори тържествено да отбележим различието на другия човек при решаването на проблеми, при търсенето на възможности за решения. Синергийните екипи и семейства разчитат на силните черти на индивида и по този начин цялото става по-голямо от сумата на отделните части. Такива взаимоотношения отричат прикритото съперничество (1+1 =1/2). Те не се спират на компромиса (1+1= 1 1/2) или на обикновеното сътрудничество (1+1 = 2). Те се стремят към творческото сътрудничество (1+1= 3 или повече).

 НАВИК 7:

„Наточете триона“ – Навика на обновлението

„Наточете триона“ се отнася до непрекъснатото ни самообновяване в четирите основни области на живота: физическата, социално/емоционалната, умствената и духовната). Това е Навикът, който ни позволява да повишим способността си да изживеем всички други навици на ефективността. При организациите Навик 7 утвърждава визията, обновяването, непрекъснатото  усъвършенстване,  предпазва  ги  от  изчерпването  и  ентропията и им позволява да се придвижват нагоре, по пътя на растежа. При семейството той увеличава ефективността чрез лични и семейни дейности – такива като изграждането на традиции и подхранването на духа на семейството.

ЕМОЦИОНАЛНАТА БАНКОВА СМЕТКА

Емоционалната Банкова Сметка е метафора за количеството доверие, което съществува в една връзка. Подобна е на финансовата банкова сметка, която ни служи за депозити и тегления. Действия като стремежа първо да разберем другия, да сме загрижени, да даваме и спазваме обещания, да сме лоялни към отсъстващите, натрупват доверието. Проявите на неуважение, на неспазване на обещанията, говоренето зад гърба на отсъстващия – намаляват или дори изчерпват доверието в една връзка.

* Синергия – съвместно действие на органи или системи, като крайният ефект е по-голям от ефектите, предизвикани поотделно от всеки орган (система). –

ПАРАДИГМА

Парадигма е начинът, по който „виждаме“ света. Не е задължително това да е начинът, по който той действително съществува. Тя е картата, а не територията. Тя е призмата –формирана от нашето възпитание, натрупан опит и направени избори, през която ние разглеждаме света.

 Да живеем според седемте навика – Стивън Кови

Подобни публикации: