Архив

Календар

април 2020
П В С Ч П С Н
« мар   май »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

ПРОЕКТНО – БАЗИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

 

Защо е важно да се прилага в електронна среда ?

 1. Учителите и учениците имат достатъчно време да осмислят и подготвят проектите
 2. Могат да се ползват множество ресурси в интернет пространството  и извън него
 3. Могат да развиват множество компетентности
 4. Могат, въпреки дистанцията, учениците да работят активно в екип
 5. Могат бързо да разширяват и променят обхвата на екипите и темите
 6. Могат да имат авторски идеи и да бъдат  креативни
 7. Могат да не бъдат много време пред компютрите

 

Какво е нужно за един добър проект?

1. Значимо съдържание

Учителите трябва да планират проектите така, че да са фокусирани върху важни теми и компетентности от учебните програми. Съдържанието трябва също да отразява онова, което според учителя е от съществено значение за темата. А за учениците съдържанието трябва да изглежда значимо от гледна точка на собствения им живот и интереси.

2. Потребност от знания

Много подходящо е да има интегрирано знание и  „въвеждащо събитие“, което ангажира интереса на учениците и предизвиква задаване на въпроси – кратък разказ, слука, филм, клип, въпрос и други. .

3. Мотивиращ въпрос /проблем/

Въпросът трябва да е провокиращ, с отворен край, комплексен и свързан със същината на онова, което искате учениците да научат. Той може да е абстрактен („Кога войната е оправдана?“,“ Въплатен в машина дух ли съм?“.), конкретен („Безопасна ли е водата, която пием?“) („Как можем да направим интернет страницата по-добра, за да се ползва от повече млади хора?“,

Проект без мотивиращ въпрос е като есе без теза. И без тезисно изречение читателят би могъл да открие водещата, главна мисъл на писателя, но с тезисно изречение основното твърдение става несъмнено. Без мотивиращ въпрос учениците може да не разберат защо ще работят по проекта.

4. Мнението и изборът на ученика

Този елемент на проектно-базираното обучение е от ключово значение. За да стане проектът смислен за учениците, колкото по-голяма е ролята на тяхното мнение и избор, толкова по-добре. При организирането на проектите обаче учителите трябва да се съобразяват с избора на учениците си и тяхната подготовка.

В случаите, когато изборът на учениците да е ограничен, те могат да изберат каква тема да проучат в рамките на по-общия мотивиращ въпрос или да изберат как да проектират, създадат или представят продуктите на проекта.

5. Компетенции, необходими в ХХІ век

Всеки проект трябва да осигурява на учениците възможност за изграждане на компетенциите, необходими за ХХІ век, като критично мислене, умения за сътрудничество и общуване, творчество и иновации, които ще им послужат добре на работното място и в живота. Учител в среда на проектно-базирано обучение изрично възпитава и оценява тези умения и често осигурява на учениците си възможност за самооценка.

В хода на работата по проектите учителят може да прецени колко добро е сътрудничеството и общуването в ученическите екипи, като следват правилата, изготвени съвместно с учителките. За насърчаване на уменията за сътрудничество се използват и ролеви игри и дейности ,органайзъри – на време и за задачи, упражнения за комуникационни и презентационни умения.

6. Задълбочено изследване

Учениците винаги намират работата по проекти по-смислена, ако провеждат същинско изследване.

С намирането на отговорите учениците поставят и изследват нови въпроси. Те синтезират събраната информация и я използват както в индивидуалните си задания по мотивиращия въпрос, така и за създаване на свързания с въпроса продукт на своя екип.

7. Критика и преразглеждане

В процеса на разработване на нови идеи и продукти ученическите екипи могат взаимно преразглеждат и критикуват работата си, като се придържат към указанията и образците. Учителят може да  преглежда и изследователските им бележки, чернови, проекти и планове, да провежда дистанционни индивидуални срещи и срещи с екипите, за да следи напредъка им.

Примерни критерии за избор на тема за проект

-          Да бъде актуална;

-          Да е точно и ясно формулирана, за да бъде разбираема за обучаваните;

-          Да е съобразена с познавателните възможности на учениците;

-          Да е съобразена с интересите на обучаваните;

 • Да предполага индивидуална и групова работа;
 • Да бъде съобразена с типа на проекта;
 • Да е свързана с конкретно учебно съдържание;
 • Да интегрира различни деи?ности и средства;

-          Да позволява постигането на различни по вид резултати – нематериални (знания, умения и компетенции) и материални (портфолиа, табла, таблици, схеми, модели, снимки, албу- ми и т.н.);

-          Да позволява стимулирането на творчество и оригиналност;

-          Да дава възможност за измерване и оценяване на очаквани резултати.

-          Една тема за проект може да бъде инициирана от педагози, ученици, родители или др. субекти като следствие от някакъв казус, нововъведение, природен феномен и т.н., но може да бъде зададена и наготово.

 

Подобни публикации: