През 2011 година БНТ и нейната програма " Моето училище " направи цели 7 предавания за училището ни.

  ЧАСТ-1  Направление "Храни и напитки" , извънкласна дейност "Стрелба"  ЧАСТ-2 Направление "Икономика-учебна компания" , извънкласна дейност "Училищен парламент"

 

ЧАСТ-3 Направление "Икономика"

 
ЧАСТ-4 Направление "Монтьор на ССТ" ,  състезание "Най-добра бизнес идея"

 

  ЧАСТ-5 Направление "Озеленяване и цветарство" , извънкласна дейност "Театър"  ЧАСТ-6  Направление "Туризъм - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг"

 

ЧАСТ-7 - обобщаващ клип