История на училището

           Земеделската професионална гимназия "Климент Арк. Тимирязев" е открита през 1957г. под името Техникум по селско стопанство. Основание и база за това са благоприятните климатични условия, развитието на ранното полско и оранжерийно зеленчукопроизводство, лозарство и овощарство в района. Негoвата задача е да обучи средни специaлисти в областта на растениевъдството, да обедини в единство наука и практика и да подготви за земеделското производство млади хора, чийто дълг се свързва със земята и хляба. И не случайно гимназията приема за свой патрон името на големия руски учен академик Климент Аркадиевич Тимирязев, комуто светъл девиз в живота е : "Науката трябва да служи на народа и да стане притежание на народа".
           През 1968г. се извършва обединение с МТУ в града, открива се отдел и СПТУ за подготовка на механизатори за растениевъдство. От 1978г. започва прием и в отдел ТСС, четири годишен курс на обучение и прием след осми клас. Създадено преди  60 години, набирало опит и спечелило авторитет с дейността си, училището има не само с какво да се гордее днес, но и с оптимизъм да гледа напред, защото бъдещето е заложено в настоящето.
             Изборът и успешното прилагане на цялата стратегия за оцеляване на гимназията, новите условия, нуждите на пазара на труда, спецификата на района изисква иновационна политика за разкриване на нови специалности и професии. В годините след 1993 се извърши прием по специалностите "Икономика на земеделското стопанство", "Цветарство", "Лозаро-винар", "Оператор в производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия", "Земеделски техник", "Механизация на селското стопанство", "Монтьор и водач на МПС".
От учебната 2005/06 година се извърши прием на учениците по специалностите:”Данъчен и митнически посредник” и “Селски туризъм”.  От 2000 година започнахме да предлагаме и паралелки със засилено изучаване на чужд език . Така в училището вече обучаваме ученици по професии, свързани с най-хубавите неща в живота - хляба, виното, цветята, колите. Създадохме затворен цикъл от професии, жизнено важни за града ни, като добавихме още такива в сферата на икономиката и туризма.

           След промяната на учебните програми и планове през 2009 година, разширихме сферата и  добавихме нови професии, свързани с изискванията на ЕС. Така с традиционните професии с нови имена, като "Икономист", "Оператор на туристическа агентска дейност",  "Хлебар-сладкар", "Озеленител", "Монтьор на ССТ"  през 2009 година въведохме професията "Техник-технолог по качеството на храни и напитки" , а през 2012 професията "Агроеколог" .  В последните години в училището има стабилен прием на 3 или 4 професии след 7 клас със засилено изучаване на Английски език и 2 или 3 професии с прием след 8 клас. Като броят на паралелките в момента е 28 / 19 от тях със засилено изучаване на АЕ/ , а броят на учениците е над 620.
          ЗПГ- гр. Сандански е фактор в българското професиално образование и затова тя няма нужда от реклама.
Непрекъснато печелим европейски проекти и предоставяме възможност на нашите ученици да практикуват професиите си и  да се запознават с напредналите технологии на Европа.  Това е чудесна възможност и за подобряване на техните езикови умения. Печелим и проекти по националните програми за модернизация на учебната база. Сега училището предлага всички условия за модерно и комфортно обучение. Тайната на вечната младост е постоянно да се учим. Преминало трусовете на промяната, то остава все така младо, с амбицията да търси нови пътища към едно по-качествено обучение, в унисон с европейското ниво.