Адрес: гр.Сандански 2800 ул. "Георги Казепов" 1

Телефон 0746/3 24 48  

е-mail: mail@zpg-sandanski.com

facebook - страница във fB

Eлектронен дневник - shkolo.bg

Виртуална класна стая - teams.microsoft.com


директор - Емил Терзийски GSM 0878 519941   е-mail: director@zpg-sandanski.com

заместник-директор, учебна дейност - Илияна Москова GSM 0876 798717

заместник-директор, учебна дейност - Даниела Коюмджиева GSM 0878700496

заместник-директор, учебно-производствена дейност- Христина Гълъбова GSM 0878 700497

заместник-директор, административно-стопанската дейност - Ваня Гоцева - GSM 0878 700495