Учебно-техническа база *стара галерия*

Земеделската професионална гимназия разполага с учебна сграда, учебно-опитно стопанство и общежитие. В учебната сграда има 28 кабинетa, обособени по отделните общообразователни и специални предмети, седем компютърни зали с интернет, физкултурен салон и фитнес център, библиотека, лекарски кабинет, учителска стая, кариерен център, методически кабинет и административни офиси. Всички кабинети са оборудвани с климатици. В училището има действащa кухня и столова. Доста от практическите занятия се провеждат в Хотелите на града и действащи фирми.За ученици на ЗПГ се провежда обучение за водач на МПС  кат. В и Т  - безплатно и на преференциални цени. Създадени са много извънкласни форми за учениците.Работи се по проекти от ЕС

fasada
dvor
glaven vhod

Училището

Снимка от старата част

фасада откъм двора

angl ez. himiq biologiq
Дворът на училището
Физкултурен салон
Баскетболна площадка
angl ez. himiq biologiq
Кът за гости пред учителската стая
Кът на славата
Учителската стая
Комп Кабинет комп кабинет компютри
Кабинет Икономическа информатика
Кабинет по Информационни  технологии Кабинет Информационно и счетоводно обслужване
Комп Кабинет комп кабинет компютри
Секторен офис на предприятие
Заседателна зала на учебна компания Информационно бюро
4as po cveterstvo

  ДВор

aranjirane praktika

Кабинет Агроекология

  Работилница Агроекология

  Цветен кът за практика по цветарство

4as po cveterstvo

  ДВор

aranjirane praktika

Кабинет Цветарство и аранжиране

  Работилница  Цветарство и аранжиране

Работилница Цветарство и аранжиране

lozari-praktika lozarstvo predstavqne-lozari
 Стол на училището
 Лаборатория на професия технолог по качеството Виртуален туристически офис
hlebari gotva4i kabinet hlebari
Кабинет гражданско образование  Зала Юбилейна Зала юбилейна 
kabinet po turizam praktika turizam kabinet turizam
В кабинет по практика и ремонт на МПС
В кабинет по винарска практика  В кабинет по практика и ремонт на МПС