Професия “Изпълнител на термални процедури”,специалност .”Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове”

ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ” ГР. САНДАНСКИ

 

Професия: Изпълнител на термални процедури

Специалност: Извършване на процедури в балнеологични и други възстановителни центрове

Срок на обучение: 5 години

ОТМОРА И МАСАЖ – ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРОТО ВИ НАСТРОЕНИЕ!

Масовото навлизане на спа-туризма и невпрекъснато увеличаващият се поток от туристи от чужбина е гаранция за търсенето на кадри от тази специалност. Увеличената платежоспособност на хората в големите градове на България прави привлекателен бизнес с масажни центрове и други подобни нетрадиционни процедури.

 

Ще изучавате:

 • Термални процедури и специализирана техника
 • Термални процедури в СПА и уелнес центрове 
 • Физикална терапия и рехабилитация
 • Фармакология ; Долекарска помощ; Анатамия и физиология
 • Видове заболявания

 

Ще усвоите умения за :

 • работи в зависимост от дадените предписания и план-графика на процедурите
 • Настанява клиента в зависимост от неговото физическо състояние 
 • Обслужване на машини, апарати и инсталации 
 • Извършва процедурите с наличната техника и терапевтични продукти;
 • Общува в работна обстановка – установява комуникация с клиента

 

Ще получите :

 • диплома за средно образование след завършен 12 клас и успешно положени държавни зрелостни изпити;
 • Свидетелство за II степен на професионална квалификация след завършен 12 клас– при успешно положени държавни изпити по теория и практика на професията
 • Свидетелство за управление на МПС кат. “ В” – НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА.

Ще се реализирате като:

 • Хотели
 • Спа-центрове
 • Масажни центрове
 • Спортни центрове

 

ДОБРОТО ЗДРАВЕ И СЪСТОЯНИЕ НА ХОРАТА – НАША ГРИЖА!

Балообразуващи предмети – оценката от външното оценяване по БЕЛ умножена по 2, оценката от външното оценяване по математика умножена по 2 и оценките по Биология и Химия от свидетелството за основно образование след завършен VІІ клас.
Професията е с разширено изучаване на английски език/12 часа в 8 клас/.

Видео