Професия ”Монтьор на селскостопанска техника” специалност “Механизация на селското стопанство”

ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ” ГР. САНДАНСКИ

Професия: МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА

Специалност: МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Срок на обучение: 5 години

ВЗЕМЕТЕ СЪДБАТА СИ В СВОИ РЪЦЕ

 Автомобилите в България са над 2.5 млн. броя. Те са част от кръвоносната система на съвременното индустриално общество.В същото време, ако те не се поддържат и ремонтират от квалифицирани кадри, се превръщат в един от основните замърсители на природата и причина за възникване на пътно транспортни произшествия.Чрез знанията и уменията, които ще придобиете в училище изучавайки тази специалност , вие ще се подготвите като монтьори и водачи на моторни превозни средства, с което професионално подсигурявате бъдещето си, както и спомагате за опазване на околната среда.

Ще изучавате:

  Устройство на автомобила

 Експлоатация на автомобила

  Диагностика на автомобила

Трактори и автомобили

 Управление на моторно превозно средство

 Техническо обслужване и ремонт на автомобила

Ще усвоите умения за:

 устройството, експлоатацията, диагностиката и ремонта на автомобилите, тракторите.  да управлявате автомобили, трактори и селскостопански машини

Ще получите:

 диплома за средно образование след завършен 12 клас и успешно положени държавни зрелостни изпити;

 свидетелство за II степен на професионална квалификация след завършен 12 клас при успешно положени държавни изпити по теория и практика на професията;

 свидетелство за управление на МПС кат. „Ткт” ,”Твк” и „В”- БЕЗПЛАТНО

Ще се реализирате като:

 монтьори на автомобили, трактори и селскостопански машини

 водачи на леки автомобили – категория „В”  водачи на трактори – категория „Ткт”

 водачи на селскостопански машини – категория ”Твк”


АВТОМОБИЛИТЕ И ХОРАТА СА НЕРАЗДЕЛНИ И НЕ МОГАТ ЕДИН БЕЗ ДРУГ

Балообразуващи предмети – оценката от външното оценяване по БЕЛ умножена по 2, оценката от външното оценяване по математика умножена по 2 и и оценките по физика и математика от от свидетелството за основно образование след завършен VІІ клас.
Професията е с изучаване на английски език.