Професия ”Организатор на туристическата агентска дейност” специалност “Организация на туризма и свободното време”

ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ” ГР. САНДАНСКИ

 

Професия: ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ

Специалност: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

Срок на обучение: 5 години

 

ГОСТОПРИЕМСТВО,ТРАДИЦИИ,НЕПОВТОРИМИ УСЕЩАНИЯ !

Туризмът – неотменна част от модерния начин на живот в глобалното общество. Пътуването и до най-далечни точки на света става все по-достъпно. Индустрията за забавления ще превзема нови пространства. Свободното време се увеличава и затова нараства нуждата от кадри, които да осигуряват организирането му.

Природата,екологично чистите продукти,гостоприемните хора, спретнатите къщи и хотелчета са факторите , които осигуряват динамичното развитие на „пазарите на копнежа”-екологичен,селски,културен и балнеоложки туризъм. Завладейте индустрията на свободното време чрез обучение в тази специалност

 

Ще изучавате:

 • Интензивно чужди езици
 • Гостоприемство в туристическата индустрия
 • Екскурзоводско обслужване
 • Туристическа анимация 
 • Маркетинг в туризма
 • Организация и функциониране на хотела
 • Транспорт и туристическа агентска дейност

 

Ще усвоите умения за :

 • Добро владеене на чужди езици и работа с компютър
 • Посрещане и обслужване на туристи
 • Предлагане и продаване различни туристически услуги
 • Рекламиране, насърчаване и изграждане положителна представа у потребителя за услугите, предлагани от организатора на туристическа агентска дейност
 • Проучване и презентиране на информация за различни туристически забележителности и атракции
 • Резервиране и потвърждаване на резервациите за екскурзии, хотели, събития и др.

 

Ще получите :

 • диплома за средно образование след завършен 12 клас и успешно положени държавни зрелостни изпити;
 • III степен на професионална квалификация по професията
 • Свидетелство за управление на МПС кат. “ В” – НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА.

 

Ще се реализирате като:

 • Специалист в туристически представителства на български и чуждестранни фирми
 • Екскурзовод и туристически аниматор
 • Управител, Сътрудник в хотели, мотели и къмпинги 
 • Продавач на туристически пакет услуги.

 

МОЯ ПРИКАЗНА СТРАНА, ЩЕ ТЕ ОТКРИЯ ЗА СВЕТА !

Балообразуващи предмети – оценката от външното оценяване по БЕЛ умножена по 2, оценката от външното оценяване по математика умножена по 2 и оценките по география и история от свидетелството за основно образование след завършен VІІ клас.
Професията е с интензивно изучаване на английски език /18 часа в 8 клас/

Видео