Професия ”Техник в лозаровинарството” специалност “Лозаровинарство”

ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ”

ГР. САНДАНСКИ

 

Професия: ТЕХНИК В ЛОЗАРОВИНАРСТВОТО

Специалност: ЛОЗАРОВИНАРСТВО

Срок на обучение:5 години

 

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ,ТВОРЧЕСТВО,ЛЮБОВ!

Началото бе лозата и грижовните стопани, които превърнаха лозарството в основен поминък на хората. После дойде науката, преработи гроздето в искрящо вино, прославило България в цяла Европа. Като горди наследници на древността, в ЗПГ вече над двадесет години учениците изучават лозаровинарския занаят в съответствие с постиженията на световната наука и практика. Съвременните винарни в региона са предпоставка за развитие.

Ще изучавате:

 Лозарство;

 Технология на винопроизводството;

 Машини в лозарството и винопроизводството;

 Дегустация и представяне на вина;

 Микробиология;

 Растителна защита.

 Ботаника и почвознание

 

Ще усвоите умения за:

 екологосъобразно отглеждане на лозя;

 прилагане на технологиите в лозарството и винопроизводството;

 анализиране, дегустация и представяне на вина;

 

Ще получите:

 диплома за средно образование след завършен 12 клас и успешно положени държавни зрелостни изпити;

 свидетелство за ІІI степен на професионална квалификация след успешно положени държавни изпити по теория и практика на професията;

 свидетелство за управление на МПС кат. “ ТКТ ”, “ ТВК ” и “ В ” БЕЗПЛАТНО.

 

Ще се реализирате като:

 лаборант във винопроизводството;

 техник в лозарството;

 техник във винопроизводството;

 самостоятелен бизнес за производство на лозов посадъчен материал, отглеждане на лозови насаждения, производство на вина и високоалкохолни напитки.

 

ВИНОТО-ВЪЛШЕБСТВО,СЪТВОРЕНО С ЛЮБОВ!

Балообразуващи предмети – оценката от външното оценяване по БЕЛ умножена по 2, оценката от външното оценяване по математика умножена по 2 и и оценките по Биология и Химия от от свидетелството за основно образование след завършен VІІ клас.
Професията е с изучаване на английски език.

Видео