САМОСТОЯТЕЛНА

ЗПГ "КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ"


I. РЕД, УСЛОВИЯ И ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА – виж тук

II. ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ. – виж тук

III. КОНСПЕКТИ. – виж тук

IV. ГРАФИК : ЮНСКА СЕСИЯ —виж предметите и датите в таблиците

V. ЗАЯВЛЕНИЯ.
Заявления за изпитите се подават най-късно 20 дни преди началото на всяка сесия