Специалности

Професии/Специалности след седми клас
за учебната 2024/2025

специалност “Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”

специалност “Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове”

специалност ”Агроекология”

БРОШУРИ
УЧЕБЕН ПЛАН

График за прием по специалности след седми клас за учебната 2024/2025

Национално външно оценяване /НВО/ – БЕЛ -19.06, МАТЕМАТИКА- 21.06

 

график на
дейностите

Срокове

Подаване на документи

Приемане и записване

I класиране

от 08.07 до 10.07

от 15.07 до 17.07

II класиране

от 15.07 до 17.07

от 22.07 до 24.07

III класиране

от 26.07 до 29.07

от 31.07 до 01.08

IV класиране

от 05.08 до 06.08

от 08.08 до 09.08

 
Например, професията организатор на интернет приложения, специалност електронна търговия се отличава със своята комбинация от икономически и информационни технологии, които предоставят широк спектър от възможности за развитие. Наблягат също на проектната дейност и практиката като инструмент за обучение.
 
В сферата на туризма и свободното време, комуникативните умения и творческото начало са от изключителна важност. Умението да се създават забавни и иновативни програми, да се разбират емоциите на хората и да се комуникира ефективно е от съществено значение .
 
Професията на техник-технолог по качеството на храни и напитки изисква прецизност и експертен подход. Способността да се провеждат лабораторни изследвания, да се анализират данни и да се осигурява високо качество на продуктите са от решаващо значение за специалистите в тази сфера. Можеш да бъдеш и технически специалист, който се грижи за качеството на храните и напитките, и търси начини да ги подобрява.
 
Изпълнителите на термални процедури трябва да разполагат със специализирани знания в областта на анатомията и физиологията. Те са отговорни за разбирането на човешкото тяло и прилагането на подходящите процедури, които подобряват здравето и благополучието на хората.
 
Професия Спедитор-логистик също е комбинация от икономически и комуникационни умения. Набляга се на придобиване на знания в различни направления, защото да си успешен в областта на спедицията, означава да притежаваш разностранни знания и умения.
 
Във всички специалности се акцентира на насърчаване на иновативното мислене, сътрудничеството в екип, аналитичните умения и логическото мислене. Практическите упражнения и реални проекти водят до усвояване на основни принципи и трайни навици, които обогатяват умствената и креативната способност на учениците.Подчертаваме важността на  участието в състезания и конкурси, които развиват комуникативни и предприемачески умения.
Използваме съвременни учебни материали, лабораторно оборудване и компютърни програми, които ни помагат да подобрим качеството на образованието.