Специалности

Професии/Специалности след седми клас
за учебната 2022/2023

специалност “Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”

специалност “Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове”

специалност ”Лозаровинарство”

БРОШУРИ

УЧЕБЕН ПЛАН

График за прием по специалности след седми клас за учебната 2022/2023

Национално външно оценяване /НВО/ – БЕЛ -14.06, МАТЕМАТИКА- 16.06

 

график на дейностите

Срокове

I класиране

II класиране

III класиране

Подаване на документи

от 05.07 до 07.07

от 13.07 до 15.07

от 26.07 до 27.07

Приемане и записване

от 13.07 до 15.07

от 21.07 до 22.07

от 01.08 до 02.08