Специалности

Професии/Специалности след седми клас
за учебната 2023/2024

специалност “Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”

специалност “Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове”

специалност ”Механизация на селското стопанство”

БРОШУРИ

УЧЕБЕН ПЛАН

График за прием по специалности след седми клас за учебната 2023/2024

Национално външно оценяване /НВО/ – БЕЛ -13.06, МАТЕМАТИКА- 16.06

график на дейностите

Срокове

I класиране

II класиране

III класиране

Подаване на документи

от 05.07 до 07.07

от 13.07 до 17.07

от 26.07 до 27.07

Приемане и записване

от 13.07 до 17.07

от 20.07 до 24.07

от 01.08 до 02.08