ДКИ

ЗПГ "КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ"

I. Дати за провеждане на изпитите.

1. Януарска сесия.

  • теория -20 януари 2023 г.
  • практика – 24 януари 2023 г.

2. Юнска сесия –презентация

  • теория -за втора и трета степен на професионална квалификация – 23 и 29 май 2023 г.

3. Септемврийска сесия.

  • теория – 25 август 2023 г.
  • практика – от 1-9 септември 2023 г.

IIИзпитни програми: