КАЛЕНДАР

ЗПГ "КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ"

1. Тържествено откриване на учебната 2022/2023 година. -15.09.2022 г.
2. Отбелязване на ден на независимостта на България -22.09.2022г.
3. Отбелязване на световния ден на учителя -05.10.2022г.
4. Честване на деня на народните будители. -01.11.2022.
5. Ден на толерантността -16.11.2022 г.
6. Международен ден за превенция на насилието. -17.11.2022 г.
7. Ден на християнското семейство и християнската младеж -19.11.2022 г.
8. Коледа в училище -23.12.2022 г.
9. “Апостолът на свободата”-В.Левски.18.02.2023 г.
10 . Баба Марта и българските национални традиции -01.03.2023 г.
11 .“Българио,за тебе те умряха”-рецитал в чест на 3 март -02.03.2023 г.
12. Пролет  в училище -21.03.2023г.
13. Ден на Европа, ден на победата-9.05.2023г.
15. Изпращане на Випуск 2022 – 12.05.2023г.

16. Празник на славянската писменост и култура. 24.05.2023г.
17. Тържествено връчване на дипломите на Випуск 2022 -21.06.2023г.