Екип

Вижте нашият екип

І. Педагогически персонал с
ръководни функции
1  Емил Иванов Терзийски Директор
2.1 Павлина Георгиева Караджова Заместник-директор , учебна дейност
2.2 Димитринка Любенова Мешкова Заместник-директор , учебна дейност
3 Илияна Николова Москова Заместник-директор , учебна дейност
4 Христина Стоянова Гълъбова Заместник-директор , учебно-производствена дейност
5 Ваня Рашева Гоцева Заместник-директор ,административно-стопанска дейност
ІІ. Педагогически специалисти
1 Гинка Георгиева Дзимбова Старши учител по български език и литература
2 Катя Иванова Петкова Старши учител по български език и литература
3 Маргарита Тодорова Вангелова Старши учител по български език и литература
4.1 Катерина Иванова Динева Учител по български език и литература
4.2 Мария Любенова Вангелова Учител по български език и литература
5 Ася Николаева Бакърджиева Учител по български език и литература
6 Мариам Таквор Гилигян-Зарарева Учител по френски език и английски език
7 Виолета Петрова Петрова Старши учител по английски език
8 Мария Петрова Петкова Старши учител по английски език
9 Мария Василева Якимова-Кацарска Старши учител по английски език
10 Надежда Димитрова Мишева Старши учител по английски език
11 Ивелина Иванова Владимирова Учител по испански език и английски език
12 Венцислава Николаева Кочева Учител по английски език
13 Мариана Захариева Михайлова Старши учител по немски език
14 Димитрина Атанасова Петрова-Цветкова Учител по математика
15 Валерия Захариева Мицева Старши учител по математика
16 Иван Костадинов Попов Учител по математика и ръководител СТЕМ център
17 Любима Емануилова Цветкова Учител по математика
18 Елза Василева Булакиева Старши учител по ИТ
19 Красимира Любенова Пановска Старши учител по ИТ
20 Димитър Георгиев Ангов Ръководител на направление “ИКТ”
21 Таня Стоянова Георгиева Старши учител по ИТ
22 Мария Илиева Кацарова Учител по история
23 Невена Иванова Шингарова Старши учител по история
24 Харалампи Иванов Иванов Старши учител по обществени науки
25 Роза Атанасова Иванова Старши учител по обществени науки
26 Асен Ангелов Грачанлиев Учител по теория на професията
27 Анелия Стоянова Калъмбова Старши учител по биология и Химия
28 Валентина Димитрова Мутафчиева Старши учител по физика и астрономия
29 Елена Иванова Пазванска Старши учител по химия
30 Катя Методиева Дукова Старши учител по география
31 Благовест Георгиев Илиев Учител по география и възпитател
32 Мариана Гълъбова Гогова Старши учител по физическа култура и спорт
33 Костадин Стефанов Митрев Старши учител по физическа култура и спорт
34 Илиян Любчов Панчев Учител по физическа култура и спорт
35 Илия Илиев Каталски Учител по физическа култура и спорт
36 Иван Валериев Стоилов Старши учител по икономически дисциплини
37 Даниела Георгиева Коюмджиева Старши учител по икономически дисциплини
38 Снежана Николова Маламова Старши учител по икономически дисциплини
39 Цветанка Кирилова Главчева Учител по икономически дисциплини
40 Ангелина Костадинова Маркова-Тъмпа Учител по туризъм-учебна практика
41 Мария Здравкова Тимушева Учител по туризъм-учебна практика
42 София Руменова Георгьовска Учител по немски език и туризъм
43 Иван Ангелов Бабанов Учител по практика на професиите
44 Емил Йорданов Вангелов Учител по практика на професиите
45 Снежанка Христова Кацарова Старши учител по теория на професиите
46 Десислава Костадинова Граматикова Учител по практика на професиите
47 Стойна Костадинова Карамфилова Старши учител по учебна практика
48 Дияна Димитрова Дикова Учител по по теория на професиите
49 Елена Кръстева Кацарска Старши учител по учебна практика
50 Йорданка Илиева Пехливанова Старши учител по учебна практика
51 Христина Кирилова Колева Учител по учебна практика
52 Димитър Георгиев Неделков Старши учител по учебна практика
53 Божидар Георгиев Цулев Старши учител по учебна практика
54 Александър Методиев Дерибанов Учител по учебна практика
55 Костадин Янчев Каферинов Учител по учебна практика
56 Страхил Атанасов Секулов Учител по учебна практика и възпитател
57 Янка Василева Михайлова Старши учител по испански език
58 Мартин Ивайлов Врабчев Учител по химия и възпитател
59 Илиан Георгиев Марчев Възпитател
60 Вероника Борисова Миндова Педагогически съветник
61.1 Петранка Захариева Михайлова Психолог
61.2 Василка Руменова Димитрова Психолог
62 Антоанета Ганчева Тодорова Ресурсен учител