ДЗИ

ЗПГ "КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ"

ЗА ДЗИ

Презентация за ДЗИ и НВО - организация и дати

ВАЖНИ СРОКОВЕ

  • 01.02-17.02-2023г. - подаване на заявления за явяване на НВО по ЧЕ и ДК
  • 06.02 – 21.02.2023 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в ЗПГ
  • до 18.05.2023 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
  • 19.05.2023 и 23.05.2023 - провеждане на ДЗИ
  • до 09.06.2023 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ
  • 13,14 и 16.06.2023г. - провеждане на НВО БЕЛ, ЧЕ по желание и МАТ
  • 19.06.2023 - провеждане на НВО по желание - дигитални компетентности
  • 03.07 – 14.07.2023 г – подаване на заявления за допускане до ДЗИ -сесия август-септември