ДЗИ

ЗПГ "КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ"

ЗА ДЗИ

Презентация за ДЗИ и НВО - организация и дати

ВАЖНИ СРОКОВЕ

  • 01.02-16.02-2024г. - подаване на заявления за явяване на НВО по ЧЕ и ДК
  • 06.02 – 21.02.2024 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в ЗПГ
  • до 16.05.2024 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
  • 17.05.2024 и 20.05.2024 - провеждане на ДЗИ
  • до 07.06.2024 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ
  • 10,11 и 12.06.2024г. - провеждане на НВО БЕЛ, ЧЕ по желание и МАТ
  • 14.06.2024 - провеждане на НВО по желание - дигитални компетентности
  • 26.06 – 14.07.2024 г – подаване на заявления за допускане до ДЗИ -сесия август-септември