ВИДЕО

ЗПГ "КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ"

ВИДЕОМАТЕРИАЛИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ”

Видео с предаването на живо на Радио Благоевград за училището

Видео с интервю на Емил Терзийски – директор на училището 2018
Видео с интервю на Емил Терзийски – директор на училището 2015

Интервю на Емил Терзийски – директор на ЗПГ през 2013 с информация за седмокласниците.

В далечната 2011 година БНТ и нейната продукция “Моето училище” направиха цели 7 предавания за училището ни.

Видео панаир на професиите – 2014 година.

ЗПГ- учебни практики имат всички професии след 7 и 8 клас в над 60 % от времето в 11 и 12 клас.

ЗПГ обича и цени активните и целеустремените и им дава възможност да покажат себе си в пълната си светлина, да вървят нагоре и напред, да се развиват, използвайки материалните ресурси на училището и подкрепата на учителите. Фактите са си факти – звездите в ЗПГ наистина светят като звезди и получават главни роли . Интервюта с част от проявилите се ученици за 2015. Ще ги видите и във видеята по-надолу.  И наградените за 2016

ПРОФЕСИИ “ИКОНОМИСТ” ,”ИКОНОМИСТ-ИНФОРМАТИК”,  професия ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ, специалност Електронна Търговия – ВИДЕО 1ВИДЕО 2ВИДЕО 3ВИДЕО 4ВИДЕО 5ВИДЕО 6

Професия “Икономист” /както и за повечето от другите професии/  провеждат часовете си в модерно обзаведени кабинети

Ученици от професия “Икономист” презентират пред седмокласници в инициативата на ЗПГ “Добре дошли в нашето училище”

Ученик завършил професия “Икономист” през 2012 разказва –  за промяната в училището, за учителите, за необходимите качества и сферите на реализиция на един икономист

УТФ фирмите и Учебните компании са чудесно поле за изява за учениците от професия “Икономист”. Комбинацията от свобода, състезание, много практически действия и пътувания по време на учебната година ги правят любими за учениците

Панаир на професиите в Пловдив – ТФ Фест 2015. Всяка година на панаира участват учебни компании, създадени от учениците от професия “Икономист”

Учениците в ЗПГ, благодарение на програмите на Джуниър Ачийвмънт участват в иновативни лагери и печелят призови места. За тях е интересно и вълнуващо да се срещат с други ученици от цяла България, да комуникират с тях и да пътуват до други градове за лагерите.

Колкото и да се учат уроците, малко от наученото се помни след това,ако не се приложи на практика. Идеята да се изиграе е един от пътищата за да научиш. Ето един подобен урок по бизнес комуникации за професия Икономист през 2013 година. И още един по икономика през 2017.

Учебна компания в ЗПГ 2013-2014
Happyland -Ученическата компания в ЗПГ през 2011 предлага изработените от тях бижута и картички.

ПРОФЕСИЯ “ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ” – ВИДЕО 1ВИДЕО 2ВИДЕО 3ВИДЕО 4

Видео, показващо ученици от професия ” Оператор на туристическа агентска дейност” , презентиращи своята професия пред бъдещи кандидатгимназисти.Част от учениците имаха ролята на екскурзоводи и запознаваха седмокласниците с училището, базата, професиите, учителите и др.

Видео, снимано от ученици от професия ” Оператор на туристическа агентска дейност” , което показва колко различни умения се научават в нея в различните специалности.

Първи стъпки в екскурзоводството и анимацията smile emoticonза професия “Организатор на туристическа агентска дейност”. Групата, водена от преподавателя си Иван Стоилов проведоха час по практика и ни разведоха из Сандански.

Ученици от специалност “Селски туризъм” създават примерна музикална програма в час по учебна практика-Фолклорни празници и традиции.

Сливане на теорията с практиката – ученици от  професия “Организатор на туристическа агентска дейност използват информацията, събрана по предмет “Туристически ресурси”, за да обосноват своята маркетингова концепция за екскурзия по предмет “Маркетинг в туризма”.

В час по “Маркетинг в туризма” . Предметът се изучава в туристическите паралелки в 11 или 12 клас. Използвайки ИТ учениците създават цялостни продукти с подходяща цена, промотират ги и използват похватите на маркетинга. В 11 и 12 клас в часовете по практика и теория ИТ са задължителен компонент в час.

Ученици от професия “Организатор на туристическа агентска дейност” в час по предмета Чужд език по професията. Това е техният първи ЧЕ. Те ще изучават този предмет по 2 часа седмично в 11 и 12 клас. В 11 и 12 клас по желание може да има още 1 или 2 часа ЗИП английски език. Интензивното изучаване на език в ЗПГ започва в 8 клас с 18 часа седмично изучаване на Английски език.

ПРОФЕСИЯ “ТЕХНИК- ТЕХНОЛОГ ПО КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИ И НАПИТКИ” – ВИДЕО 1ВИДЕО 2ВИДЕО 3

Професия “Техник-технолог по качеството на храни и напитки” – демонстрират наученото от тях при работа с уредите от най-съвременната учебна лаборатория в България

Професия “Техник-технолог по качеството на храни и напитки” – открит урок в час по учебна практика

Технолози в действие . Ако имате храни и напитки за изследване на всякакви вредни съставки в тях, обръщайте се към тях smile emoticon Освен, че знаят как се правят опити, са заснели много добро видео.

Професия “Техник-технолог по качеството на храни и напитки” отново в час по учебна практика

Професия “Техник-технолог по качеството на храни и напитки” представя публично своето изследване на концентрацията на нитрати и други вредни вещества.

ПРОФЕСИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ – ВИДЕО 1ВИДЕО 2ВИДЕО 3ВИДЕО 4ВИДЕО 5

Първи ученически СПА-ЦЕНТЪР в България за професия “Изпълнител на термални процедури”

ПРОФЕСИЯ СПЕЦИТОР-ЛОГИСТИК – ВИДЕО 1

ДРУГИ ПРОФЕСИИ

Професия Агроеколог

Техник-технолог и агроеколог говорят за своите хобита. Как са свързани двете професии.

Откриване на осъвременената работилница на професия Монтьор на ССТ. Както се споменава във видеото автомобилите в днешно време имат толкова електроника и приличат на компютри, че без тези знания и допълнителни уреди не може да ремонтират и диагностицират. А при нас има такава апаратура като в съвременните сервизи. Затова вече обучаваме и по нова специалност “Автомобилна мехатроника”

Професия “Озеленител”, специалност “Цветарство”
Практически занимания по аранжиране на ученици от специалност “Цветарство”
Състезание по дизайн и аранжиране през 2010 година за ученици от специалност “Цветарство”

Практически занимания на ученици от специалност “Хлебар-сладкар”

Професия “Готвач”- ученички правят за вас вкусни рецепти и показват тънкостите в тяхната професия. Тази професия е първата с дуално обучение в ЗПГ. Там учениците в 11 и 12 клас ще учат и работят едновременно срещу заплащане.

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

За пет години от 2011 година над 250 ученици са пътували до най-различни кътчета на Европа. Само до 2018 година, в следващите три години от спечелените проекти със сигурност ще пътуват към 150 ученици. Това превръща училището в едно от най-пътуващите в Европа. Затова и радио Благоевград направи интервю с Павлина Караджова, зам-директор в ЗПГ на 9 май 2016г, деня на Европа и ден на победата.

Международните проекти на училището помогнаха на много ученици да пътуват в различни краища на Европа. Имахме проект в сътрудничество с 10 държави. Проектът „Вълшебни тухли за европейско гражданство” изпрати 18 ученици в Испания, Дания,Гърция и Италия. Всяка година ученици от ЗПГ отиват на практика в Холандия по програма на училището за обмен с холандски училища.

За това какво е усещането да работиш в Германия и кога ще ги стигнем германците. 30 ученици от професия “Технолог по качеството на храни и напитки” и “Хлебар-сладкар участват в проект, който ще им позволи да имат 2 седмици практика в Германия. Първата група вече се завърна и ни разказаха своите преживявания и емоции. Втората група ще проведе практиката си юли месец в Германия

Вече близо 80 ученици от професия Икономист са провели производствената си практика в Германия по два спечелени проекта от 2015 година насам 2015-20172017-2018Видео 15-16

Видео за пътешествието Евроскола и последвалото пътуване на 24 ученици от ЗПГ до Страсбург като представители на България в Европарламента. За това как мотивацията и задружните усилия може да сбъднат всякакви мечти, независимо колко страшни и далечни изглеждат те !  През 2018 година отново спечелихме и 24 ученици пътуваха за втори път до европарламента в Страсбург

ЗПГ пътува до столицата на Европа Брюксел, заедно с 30 ученици на посещение в Европарламента през 2011.

Практически съвместни занимания на холандски и български ученици.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ

Госпожите по Английски език /има 8 госпожи по АЕ/ в ЗПГ говорят за обучението по АЕ в професионалните училища и за предимствата на това обучение

Ученици от 11 и 12 клас в час по предмета Чужд език по професията. Този вариант помага на учениците да се справят по-добре с практическото владеене на езика и овладяване на специфичните професионални термини.

Ученици от 8 клас с разширено обучение представят своите проекти- идеята е да се тренира разговорният английски език.

Сценка от английското езиково парти ” Луд език-луди хора” , организирано от учениците от 8,9,10 и 11 клас в ЗПГ

Работа по проекти – посрещат се гости и се правят видея по дейностите по проектите- Зелени умения 1 Зелени умения 2 Пътуването разширява кръгозора 1 ,2

Ден на чуждите езици в ЗПГ-2011
Ден на чуждите езици в ЗПГ-2013

В час с песен-2009

ДИПЛОМИРАНЕ

Видео преди и след раздаването на дипломите на випуск 2010.

Видео с въпроси към абитуриенти от випуск 2012.

Видео с въпроси към абитуриенти от випуск 2013

Звездите на випуск 2013

Звездите на випуск 2014

Видео с въпроси към абитуриенти от випуск 2014

Видео с въпроси към абитуриенти от випуск 2015

Дипломиране 2017 – част1 част2

Звездите на випуск 2018

Това е Земеделска професионална гимназия – учениците преживяват 4 или 5 от най-важните си години в училището и те са изпълнени със всякакви емоции,  преживявания и препятствия. Част от тях са попаднали на точното място, други не. Било им е трудно, борили са се, бягали са, дори са мислили за други училища, нещо ги е задържало тук въпреки тези трудности. Получили са професия, знания, умения, възможности за изява и са благодарни за това. Всички са попили от атмосферата на училището и то им е повлияло толкова много. Едно е сигурно, че ЗПГ ще остане една от най-важните глави в живота им.

Така ги посрещаме -изплашени и любопитни

А ето така си тръгват – като звезди , зрели, уверени в себе си и независими младежи и девойки

ОЩЕ ВИДЕО :

Ученик на годината

Коледно 2013

ЗПГ търси таланти

Тийнкомеди – театралната група на училището

Какво е да си част от Тийнкомеди 2015

Какво е да си част от Тийнкомеди 2016

Постановката “Шмекерии по български” от 2016 година

Ден на здравословното хранене

Видео свързано със ЗПГ във Vbox 

Видео в ЗПГ – след 2010 година.

Видео в ЗПГ – след 1997 година