Обществен съвет

XXIII. Покана за участие в обществен съвет – 28.01.2022г.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

На 21.01.2021г./петък/ от 19:00 часа ще се проведе общо събрание на училището с теми – приемане на отчет на бюджета за 2021

            С уважение:Емил Терзийски – Директор на ЗПГ „Кл.Тимирязев” гр. Сандански ,Аксиния Николова, председател на обществен съвет.

 

XXIV. Покана за участие в обществен съвет – 19.02.2022г.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

На 19.02.2021г./вторник/ от 17:00 часа в зала юбилейна ще се проведе общо събрание на училището с теми – представяне на бюджета за 2022 година

            С уважение:Емил Терзийски – Директор на ЗПГ „Кл.Тимирязев” гр. Сандански ,Аксиния Николова, председател на обществен съвет.