Обществен съвет

XXIII. Покана за участие в обществен съвет – 28.01.2022г.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

На 21.01.2022г./петък/ от 19:00 часа ще се проведе общо събрание на училището с теми – приемане на отчет на бюджета за 2021

            С уважение:Емил Терзийски – Директор на ЗПГ „Кл.Тимирязев” гр. Сандански ,Аксиния Николова, председател на обществен съвет.

 

XXIV. Покана за участие в обществен съвет – 19.02.2022г.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

На 19.02.2022г./вторник/ от 17:00 часа в зала юбилейна ще се проведе общо събрание на училището с теми – представяне на бюджета за 2022 година

            С уважение:Емил Терзийски – Директор на ЗПГ „Кл.Тимирязев” гр. Сандански ,Аксиния Николова, председател на обществен съвет.

XXV. Покана за участие в обществен съвет – 08.07.2022г.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

На 08.07.2022г./вторник/ от 18:00 часа в зала юбилейна ще се проведе общо събрание на училището с теми – отчет и съгласуване на бюджета за второ тримесечие на 2022 година

            С уважение:Емил Терзийски – Директор на ЗПГ „Кл.Тимирязев” гр. Сандански ,Аксиния Николова, председател на обществен съвет.

XXV. Покана за участие в обществен съвет – 07.09.2022г.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

На 07.09.2022г./сряда/ от 18:00 часа в зала юбилейна ще се проведе общо събрание на училището с теми – съгласуване на училищни учебни планове за учебната 2022-2023 година

            С уважение:Емил Терзийски – Директор на ЗПГ „Кл.Тимирязев” гр. Сандански ,Аксиния Николова, председател на обществен съвет.

XXV. Покана за участие в обществен съвет – 28.10.2022г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НОМИНИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЗА КОНСТИТУИРАНЕ НА НОВ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

На 28.10.2022г./четвъртък/ от 17:00 часа в зала юбилейна ще се проведе общо събрание на училището с теми – представяне на ОС, процедура за избор, избор на членове на нов обществен съвет

            С уважение:Емил Терзийски – Директор на ЗПГ „Кл.Тимирязев” гр. Сандански .