Професия “Организатор Интернет приложения”,специалност “Електронна търговия”

ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ” ГР. САНДАНСКИ

Професия: „ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ

Специалност: „ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Срок на обучение: 5 години

НЕКА ВЛЕЗНЕМ В ДИГИТАЛНАТА ЕРА !

 

Икономика с разширено изучаване на ИТ. В ерата на дигиталните технологии решихме да увеличим процентите на ИТ в изучаваната икономическа професия . Запазваме икономиката като извор на знания без които не може никой млад човек в съвременния свят. Въпреки бързите промени в този динамичен свят, икономическите знания са относително постоянни и след 20 години пак ще има нужда от Икономисти. Но без ИТ технологии нито един Икономист не може да изпълнява нормално задълженията си в 21 век. Съвременната търговия е електронна и почти всичко/дори маркетинг и реклама/ преминава през Интернет и владеене на новите дигитални инструменти за работа.

 

Ще изучавате:

 • Интензивно чужди езици
 • Право
 • Счетоводство
 • Финанси
 • Обща икономическа теория 
 • Маркетинг
 • Икономика на търговията
 • Интернет и уеб технологии
 • Интернет програмиране
 • УП- Функционални приложни програми
 • УП- Електронна търговия
 • УП-Компютърна графика

Ще усвоите умения за :

 • много-добро владеене на чужди езици и работа с ИТ над средното ниво
 • работа в новите дигитални икономически условия
 • създаване на уеб сайтове, обработка на изображения и програмиране на различни езици.
 • успешна бизнес комуникация посредством съвременните дигитални технологии

Ще получите :

 • диплома за средно образование след завършен 12 клас и успешно положени държавни зрелостни изпити;
 • III степен на професионална квалификация по професията

Ще се реализирате като:

 • Работа в областта на икономиката и ИТ;
 • Работа в областта на уеб дизайна, уеб програмирането и графичния дизайн.
 • Работа в областта на електронната търговия и дигиталния маркетинг.

Само при нас:

 • можете да се обучавате и да получите сертификат по програмите на Джуниър Ачийвмънт -Мениджър за един ден и Учебна компания.
 • можете да работите по международни проекти и програми.
 • Възможност за получаване на свидетелство за управление на МПС

ПРОФЕСИЯ С ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ, ВАЛИДНИ В 21 ВЕК!

Балообразуващи предмети– оценката от външното оценяване по БЕЛ умножена по 2, оценката от външното оценяване по математика умножена по 2 и оценките по информационни технологии и математика от свидетелството за основно образование след завършен VІІ клас.
Професията е с интензивно изучаване на английски език /18 часа в 8 клас/

Видео