На 18 септември 2022 г. приключи образователната мобилност на 25 ученици и от  Земеделска професионална гимназия в Германия, придружени от техните ръководители. Гимназистите от 12б клас професия  ,,Организатор на туристическа агентска дейност”, специалност  „Организация на туризма и свободното време”, 12 в  клас  професия: ,,Техник-технолог по...

Откриване на новата учебна 2022/2023 година! Отново 156 осмокласници прекрачиха прага на нашата гимназия и станаха част от новите 8-ми класове. Общо 748 ученици и 30 паралелки ще се обучават в ЗПГ през тази година. След две години - отново всички заедно пристъпихме прага на...

ЗАПОВЕД ЗА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД 3 КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА СПЕЦИАЛНОСТИ ЗПГ отново е училището в община Сандански, което ще приеме най-много осмокласници за учебната 2022-2023 година. Близо 160 ученици имаха в заявленията си за първо класиране като ПЪРВО желание професия от нашата гимназия. След класирането...

Приключи , първата образователна мобилност на група учители по Проект 2021-1-BG01-KA121-VET-000010016 от програма Еразъм +, към Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев”, гр. Сандански. Проведе се в град Кемниц, Германия, по програма ЕРАЗЪМ+, финансирана от ЕС, сектор професионално образование и обучение. Мобилността се проведе в периода 11.07.2022...

Бяхме споделили, че сме с най-добър резултат от професионалните училища по ДЗИ БЕЛ в област Благоевград, но общата таблица за цялата страна показва, че сме на 14 място в БЪЛГАРИЯ от ВСИЧКИ професионални училища ! 4,13 може да не изглежда впечатляващо, но е над средния...

Учебната 2021-2022 година завърши с награждаване на учениците с ОТЛИЧЕН успех. Общо 226 ученици от 8 до 12 клас успяха да преминат заветната граница от 5.50, а днес г-н Терзийски се беше приготвил да раздаде 159 ГРАМОТИ за отличен успех на учениците до 11клас. От...

От два дни са известни резултатите от НВО за 10 клас - нека да похвалим най-добре представилите се ученици в ЗПГ . Постижението на БОЯН е ВТОРО за Сандански и може би едно от най-добрите за област Благоевград, а КАТЕРИНА е най-добре представилият се наш...

На 25.06.2022 в ЗПГ „Климент Тимирязев“, гр. Сандански, се проведе среща с ПГИ „Иван Илиев“, гр. Благоевград. Първоначално, гостите от Благоевград посетиха Възстановителен център към ЗПГ ,,Климент Тимирязев“, където бе обсъден и проектът WeSkill по програма Еразъм+, свързан с развитието на умения в сектор Спа и...

От 18.06 до 22.06 се проведе последната мобилност по проект „Учене чрез коопериране, сътрудничество и иновации “, договор № 2019-1-BG-01-KA229-062289_1. Координатор на проекта е българското училище. ЗПГ "Климент Тимирязев" гр Сандански ,партньорските училища са Agrupamento de Escolas Miguel Torga-Португалия, Liceul Teoretic "Traian Lalescu" - Румъния,...

Средният успех в ЗПГ за ДЗИ-БЕЛ е 4.13, което по-високо от средното за страната/4.05/. Ако изключим 12Д клас, то тогава сме много над средното/4.40/ .  38 ученици биха завършили с успех над 5.50 по-старата система с отчитане на ДЗИ и това е един от най-силните...