Уважаеми зам. - директори, учители, служители и работници, ученици, родители, партньори и приятели! Изтичат последните часове на 2021 година! Година, която премина под знака на COVID 19. Година, в която премеждията, тревогите, притесненията бяха повече от радостните емоции и приятните изживявания! Година, през която доста...

На 20 декември се проведе 11-тата церемония ученик на годината. Въпреки ковид пандемията и липсата на достатъчно прояви през годината, г-н Терзийски отново отдаде заслуженото на активните ученици в училището ни. Рузултатите от гласуването на учители и ученици в продължение на 2 седмици са следните...

От 28.11. до 03.12. 2021 година двама учители и четирима ученици от Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“, както и партьорите от още пет европейски училища от Швеция, Португалия, Испания, Румъния и Гърция имахме невероятната възможност да направим една незабравима разходка във времето в люлката на...

Уведомяваме Ви, че на основание на Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването, Заповед № РД-09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието, Препоръка, изх. № 11-31/22.10.2021 г.,  Препоръка, изх. № 11-35/29.10.2021 г. на директора на Регионална здравна инспекция – Благоевград, Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на...

От 01.11. до 06.11. 2021 година в Agrupamento de Escolas Miguel Torga, Браганса, Португалия се проведе втората краткосрочна обмяна на ученици от Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ и още пет европейски училища. Участниците в стартиралия през 2019/2020 учебна година проект по програма Еразъм + KA229...

Във връзка със заповед на министъра на образованието и науката и във връзка със Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването. В съответствие с изискванията на т. 4 от Заповедта/зона над 500 на 100хил и 50% от паралелките/, ДЕВЕТИ и ЕДИНАДЕСЕТИ клас минават в...

От 17 до 18 септември 2021 година в хотел "Катарино" - Разлог се проведе заключителна среща по проект № 2019-1-BG01-КА116-061745„Предприемачеството – школа за учители и ученици”. В срещата взеха участие от ЗПГ-Сандански, Професионална гимназия по електроника и енергетика - Банско, Професионална гимназия по механизация на...

Европейският ден на спорта в училище започна с тържествено откриване на новия фитнес център за учениците от ЗПГ. В него учениците ще провеждат учебни часове по Лечебна физкултура, както и по физическо възпитание и спорт. Дейностите, които се проведоха в този ден : занимания в...

И тази година сме с най-голям прием в област Благоевград. 156 осмокласници прекрачиха за пръв път прага на нашето училище. Започнахме ударно с откриването на СТЕМ ЦЕНТЪР ! Днес, на 15-ти септември директорът на училището- г-н Емил Терзийски и кмета на община Сандански- г-н Атанас Стоянов...

Приключи образователната мобилност на първата група учители по проект "Предприемачеството – школа за ученици и учители" към Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев”, гр. Сандански. Тя се проведе в град Кемниц, Германия за периода от 12.07.2021 до 16.07.2021 г., по програма „ЕРАЗЪМ+“, финансирана от ЕС. В...