За  ЧЕТВЪРТА година сме координатори за област Благоевград на националното състезание по финансова грамотност. За 2024 година на областно ниво взеха участие 95 ученици от 8 до 12 клас. Съгласно задълженията ни на координатор качваме ЗАДАЧИТЕ и  ОТГОВОРИТЕ на задачите в този кръг....

Колективът на ЗПГ Сандански беше гост на професионалната гимназия "Генерал Владимир Заимов" в град Сопот. Бяха обменени идеи и опит. С училището в Сопот си приличаме в много отношения. Установихме, че успешните училища си приличат - инвестират в базата, избират подходящите професии, работят по европейски...

На 25.01.2024 година в град София се проведе първата транснационална среща по проект „3D Академия“ №2023-1-BG01-KA220-VET-000158373, в която участваха  представители на висши училища, професионални гимназии и водещи фирми в областта на 3D технологиите и онлайн обучението от Сърбия, Хърватска, Босна и Херцеговина, Ирландия и България....