Уважаеми зам-директори, учители,служители и работници, ученици, родители, партньори и приятели! Изтичат последните часове на 2020 година! Година, която всички от нас ще запомнят до края на живота си,година, в която трудностите,тревогите,притесненията бяха повече от емоциите и приятните изживявания! Година, в която за първи път поради...

Проведе се и 10-тата церемония Ученик на годината в ЗПГ, организирана от директор Емил Терзийски. Гласуването на учители и ученици определи като 10-ти носител на тази специална награда БОРИСЛАВА ЗЛАТАНОВА от 12В клас, втори е Станислав Стоянов от 12А клас, а трета Катерина Рибарева от...

Уважаеми родители и ученици! От понеделник, 30 ноември, във връзка със заповед на министъра на здравеопазванието за преминаване на всички класове към обучение от разстояние в електронна среда, се променя графика за провеждане на учебните часове. Те ще са с продължителност 35 минути, междучасията са по...

Уважаеми родители и ученици! След проведена дискусия и запознаване на всички колеги с мнението на членовете на Обществения съвет , педагогическият съвет взе решение за прилагане на алгоритъм за приоритетност и редуване на учениците за присъствие в училище , стъпвайки на допускането, че влошената епидемична ситуация...

От 29.10 до 12.11.2020 , съгласно заповед на министъра на образованието и на здравеопазването, обучението в училището ще се провежда синхронно от разстояние в електронна среда*Teams*. Спазва се утвърденото седмично разписание за 1 срок. Практическото обучение на 12Д клас се извършва на работните им места. ...

Конкурсът беше посветен на Европейската година на „по-зелените градове“ 2020 и насочен към училищата, работещи по европейски проекти и тематика. Конкуренцията беше голяма. Участниците представиха редица разработки, акцентирани върху красотата на избрани от тях градове, както и на дейностите, които са провели за тяхното запазване...

Открихме новата учебна година! И тази година сме с най-голям прием в област Благоевград. 157 осмокласници в 6 паралелки прекрачиха за пръв прага на нашето училище. Заради КОВИД 19 официалното откриване беше само за тях ...

Уважаеми родители, като ръководител на Земеделска професионална гимназия” Климент Арк. Тимирязев”, гр. Сандански , съм силно загрижен за подготовката и провеждането на предстоящата учебна година. Очаква ни много по-различна и нелека учебна година. Година съпътствана от много промени и необходимост от бърза и адекватна реакция...

Между 03-06 юли 2020 г. Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ заедно с Институт за човешки ресурси ООД организира обучение по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1. Тема на...

Земеделска професионална гимназия „Климент Арк. Тимирязев“ стана първото училище в България със собствен учебен корпус по практика за професия „Изпълнител на термални и Спа процедури“.С оглед на идеите на училището и амбициите на целия колектив – учениците да придобият знания не само теоретични, но и...