На 6 декември 2016 г. в град София в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, кметът на община Сандански подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002-0036-C01 за проект “Реконструкция и модернизация на сградата на Земеделска професионална гимназия “Климент Тимирязев” – град Сандански, община Сандански” по...

Ваня е 6-ят победител в ежегодната инициатива, организирана от Емил Терзийски -директор на училището . След гласуване на учениците и учителите от гимназията втора е  Петя Петкова от 11в клас, трета Димитрина Попова от 12б клас, четвърта Мария Илиева от 9а клас и пета -...

На 9 и 10 декември колективът на училището проведе изнесено обучение в град Струмица, република Македония. Обучението се проведе заедно с колегите от ПГИТ "Асен Златаров" град Петрич. Лектор беше главният учител на ЗПГ, г-жа Дина Кирилова, която запозна колективите на двете училища със задължителните...

Пет девойки от Земеделска гимназия са номинирани за шестото издание на традиционния за училището конкурс "Ученик на годината". Димитрина Попова,12б клас,Ваня Чакърова и Спаска Атанасова от 12а клас, Петя Петкова,11в клас и Мария Илиева от 9а клас са определени след труден избор, извършван по правило...

И през учебната 2016-2017 година ученици от професия „Икономист“ в ЗПГ “Климент Тимирязев“ проведоха производствената си практика в Германия, черпейки опит от най-развитата икономика на Европа. Споменатата практика е продължение на спечеления проект „Към предприемачество и инициативност“ на гимназията. Това е третата мобилност по проекта...

На 20 ноември 2016г. се завърнаха учениците от 12.б клас специалност „Селски туризъм”, професия” Организатор на туристическа агентска дейност ” с ръководител Йорданка Пехливанова, които проведоха своята двуседмична производствена практика в отбрани хотели и заведения за хранене и развлечение в един от трите най-големи града...

Земеделската професионална гимназия традиционно участвува в инициативата „Мениджър за един ден”, организирана от Джуниър Ачийвмънт България. Години наред ученици от различни професии и специалности заемат мениджърски позиции за един ден в различни фирми от града и региона. През 2015 г. ученичката Джесика-Александра Туджарова бе в...

На 15.11.2016 г.  отбелязахме Световната седмица на предприемачеството. 32 ученици от Земеделската професионална гимназия „Кл. Тимирязев“ гр. Сандански участваха в Националното състезание Иновационен лагер на Джуниър Ачийвмънт България в сградата на гимназията. Учениците се разделиха на 6 екипа на случаен принцип и решаваха казус ....

От 6 до 12 ноември директорът, трима преподаватели и седем ученици от Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев” посетиха град Таранто- третия по големина в Южна Италия, известен като Града на двете морета. Домакините от Институто Технико Паритарио Платея посрещнаха 50 гости от България, Македония, Турция,...

Екип от трима учители от Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“, гр. Сандански участва в първата транснационална среща в гр. Диосд, Унгария. Всичко това се случи в периода от 7 до 11 ноември 2016г. Повод за срещата беше новият проект „Зелени умения за социално земеделие“ по...