Най-добър социален партньор-директор.

На церемония парк-хотел „Москва”, София, председателят на СБУ в България – Янка Такева, връчи награда на Емил Терзийски – директор на Земеделска професионална гимназия, Сандански, в Петия национален конкурс „Най-добър социален партньор-директор”.

Емил Терзийски бе отличен за високи резултати в съвместната дейност със СБУ през 2011 година и личен принос за развитие и усъвършенствуване на социалното партньорство.

 

No Comments

Post A Comment