Търсачи и откриватели.

„Търсачи и откриватели”- това беше мотото, под което , Виктория Анталавичева, Симеон Здравчев и Димитър Мутафчиев, ученици от ЗПГ „Кл. Тимирязев” гр. Сандански, участваха в организираната Международна кръгла маса „За чисто училище ” в град Перник. Събитието беше организирано от ПГТС „Арх. Йордан Миланов” в периода от 23-25.11.2011г.

Учейки в различни специалности, ние младите хора от Балканския страни се обединиха за да покажем своята лична позиция по екологичните проблеми стоящи пред цялата планета.

Кулминацията на срещата бе организираната кръгла маса на тема „ За чисто училище”. На нея всеки участник даде идеи и чу идеите на другите представители по проблемите за разделното сметосъбиране и опазването на околната среда.

No Comments

Post A Comment