IX “a” клас – втори на Националния конкурс по бизнес етика за гимназисти

Учениците от IX “a” клас, професия Икономист към ЗПГ “Климент Тимирязев” са втори на националeн конкурс по бизнес етика за гимназисти, организиран от Джуниър Ачийвмънт България с финансовата подкрепа на фондация “Америка за България”. Отчитайки степента на потенциално въздействие, реалистичността, в рамките на предложения бюджет, креативността и качеството на мотивация, журито избра 5 екипа от цялата страна. На всеки от тях ще бъдат предоставени по 500 лв. за реализиране на една от предложените идеи и възможността да работят с ментор. Класът, разделен на четири екипа, предложи решения на наболели проблеми на град Сандански.

Трите идеи на младежите, който впечатлиха журито, са следните – Да създадат малка библиотека под формата на къщички в парка на града. Тя ще съдържа както детски книжки, така и книги и вестници за възрастни. Целта е да се осигурят на възрастните и децата разнообразни безплатни четива в удобни места на открито.Да организират симулационни игри за безопасно пресичане на улицата с деца от предучилищна възраст. На специален плат ще бъде изграден макет на реално опасно кръстовище от град Сандански.Да изчистят безразборно разлепените и скъсани плакати и афиши на 2 места в града и на тяхно място да поставят информационни табла, на които да може да се лепят различни рекламни и информационни материали.

Избраната идея ще бъде реализирана през учебната 2014-2015 година.

No Comments

Post A Comment