Ученици от ЗПГ „Климент Тимирязев“ на двуседмична производствена практика в гр. Кемниц, Германия

„Към предприемачество и инициативност“ е проект на Земеделска професионална гимназия “Климент Арк. Тимирязев“ по „Еразъм+” с продължителност две години. Той се явява продължение на успешното обучение по предприемачество на учениците от професия „Икономист”, специалност „Земеделско стопанство“. Партньор по проекта е професионален център F+U Sachsen gGmbH, Chemnitz. Образователната мобилност бе с продължителност 15 дни от 15.11.2015 до 29.11.2015 г. Предварително изготвената и съгласувана с партньорите програма включваше симулационни игри и обучителни семинари с икономическа насоченост. По време на образователната мобилност учениците бяха ангажирани 6 часа всеки ден – 3 часа сутрин и 3 часа следобяд. След тяхното приключване, учениците участваха в организирана от домакините културно – развлекателна програма.

Изборът на участниците бе извършен от специално определена със заповед на директора на училището, комисия. Въз основа на заложените в проекта критерии, в т.ч. среден успех от предходната учебна година, брой на извинените и неизвинени отсъствия, активност в училищни и извън училищни инициативи и състезания, мотивация за участие, бяха избрани 15 ученици и две резерви. Същите преминаха начален курс по немски език, педагогическа и културна подготовка и, като част от подготвителния етап от проекта. За ръководители на групата бяха определени Тодорка Митрева – учител по немски език и Мариана Анталавичева – учител по икономически дисциплини в ЗПГ „Кл. Тимирязев“ гр. Сандански.Всеки от участниците получи сертификат Europass мобилност, удостоверяващ придобитите умения и знания по време на мобилността. Като част от тяхната автобиография, той ще подпомогне успешната реализация на учениците от професия „Икономист“ след завършването им.

No Comments

Post A Comment