ЗПГ започва новата учебна година с много нови спечелени проекти.

Земеделска професионална гимназия започва годината на бързи обороти с изпълнен прием от 6 нови паралелки и 135 нови ученици.Училището традиционно ги посрещна с първия звънец, ключът на знанието и други познати нам елементи. Директорът Емил Терзийски пожела на всички успешна нова година и ги въведе в дебрите на училището като им показа какво ги очаква в новото училище.

Започваме с много нови проекти – спечеления проект по ЕРАЗЪМ + К1 и практиката в Германия започва с избора на първите 15 ученици от професия “Икономист”, които ще пътуват през ноември месец за да практикуват 2 седмици в град Кемниц. Продължаваме обмена на практики с училищата в Холандия и на 16 ноември наши ученици от специалност ” Цветарство” ше гостуват в Хеернвеен за да се учат от холандските ни приятели.

Продължаваме и с проектите по програма ЕРАЗЪМ + К2, където сме координатори на проект с още 6 държави/Италия, Литва, Полша, Румъния, Македония, Турция/ . Проектът е един от 5 одобрени за България с координатор българска организация. Основната цел на проекта е развитие и прилагане на програма за превенция употребата и злоупотребата с психоактивни вещества, цигари и нездравословни храни в училището. В тези проекти учениците от ЗПГ ще имат възможност да упражняват Английският си език и да комуникират с връстниците си от Европа.

По националната програма “МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ продължаваме да обновяваме базата за професия “Техник-технолог по качеството на храни и напитки”. Ще закупим нови уреди и консумативи за лабораторията превръщайки я в може би най-добрата училищна лаборатория за тази професия в България. Ще закупим и нов автобус за учениците. В тази връзка през лятото обновихме със собствени средства и лабораторията по ХИМИЯ като от новата учебна година обучението ще набляга много повече на практическите опити.

Не сме забравили и силните ни ученици, които ще имат специален клуб в областта на гражданското образование по национална програма “ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ”. Той ще съществува благодарение на 5-те ни проекта на финала на националната олимпиада по гражданско образование през 2015г.Погрижили сме се и за учениците със социални и материални проблеми и по националната програма “НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ” ще се опитаме да им помогнем като им предоставим безплатно пътуване, закуска и обяд.

Продължаваме и с усилията ни в посока интеграция на етносите. Там спечелихме проект с име “ПРИЯТЕЛСКИ РЪЦЕ. 100 ученици от всички етноси ще участват в клубове по готварство, ще показват талантите и традициите си и  ще участват в граждански инициативи.

No Comments

Post A Comment