Обучение в ОРЕС за периода 25.10.2021-03.12.2021 година

Уведомяваме Ви, че на основание на Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването, Заповед № РД-09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието, Препоръка, изх. № 11-31/22.10.2021 г.,  Препоръка, изх. № 11-35/29.10.2021 г. на директора на Регионална здравна инспекция – Благоевград, Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, уведомително писмо № РД-14-419/05.11.2021 г. на министъра на образованието, Препоръка, изх. № 11-42/05.11.2021 г. ,Препоръка, изх. № 11-50/12.11.2021 г., Препоръка, изх. № 11-56/19.11.2021 г., Препоръка, изх. № 11-61/26.11.2021 г на директора на Регионална здравна инспекция – Благоевград, се преустановяват изцяло присъствените учебни занятия и се преминава в обучение от разстояние в електронна среда за периода от 25.10.2021 г. до 03.12.2021 г., включително, за учениците от община Сандански , в която е достигната заболяемост над 500  на 100 000 население.

Учениците в ЗПГ ще се обучават в електронна среда от разстояние, съгласно седмичното разписание за първия учебен срок на учебната 2021-2022 година по следния график на учебните часове :

No Comments

Post A Comment