Приветствие на директор Емил Терзийски

Уважаеми зам. – директори, учители, служители и работници, ученици, родители, партньори и приятели! Изтичат последните часове на 2021 година! Година, която премина под знака на COVID 19. Година, в която премеждията, тревогите, притесненията бяха повече от радостните емоции и приятните изживявания! Година, през която доста от нас преживяха коронавирусната болест – едни по-леко, други по-тежко. За жалост, и година, в която загубихме скъп колега, която не можа да се пребори с коварното заболяване. Нищо не може да замени присъственото обучение, но поради COVID 19 за втора поредна година повече от пет месеца се обучавахме от разстояние в електронна среда. С усилията и подкрепата на всички – ръководния екип, учители, ученици, родители подходихме отговорно и решително към това сериозно и трудно предизвикателство!!!

И въпреки че има какво да се желае, отново го извършихме по най-добрия начин! 2021 година ще я запомним с добрите резултати от Националната олимпиада по гражданско образование, както и с доброто представяне на нашите ученици на Националните състезания по финансова математика и практични финанси! Станахме трети на Националното състезание по озеленяване и цветарство, домакин на което беше нашето училище! Получихме изключително много суперлативи за организацията и провеждането му. От всички професионални училища в област Благоевград показахме най-добри резултати на областния кръг на ученическите олимпиади по различните общообразователни предмети.

Разширихме международното сътрудничество, като работихме по различни проекти по програма ”Еразъм+” . Станахме първото училище в Благоевградска област, което получи АКРЕДИТАЦИЯ по програма ”Еразъм+” за периода 2021-2027 година! И въпреки че пандемията ограничи пътуванията, 8 ученици и 4 учители посетиха Португалия и Гърция по дейност КА2. За поредна година по дейност КА1 16 ученици и 2 учители проведоха двуседмична практика в Кемниц-Германия. При същите партньори 7 учители повишиха своята квалификация чрез участие в едноседмичен курс, а други четирима колеги направиха това в Испания. Искрено се надявам, че през 2022 година ще продължим изпълнението на редица проекти по програма “Еразъм +” и над 100 ученици и учители ще проведат успешно мобилности в различни страни на Европейския съюз! За поредна година изпълнихме на 100% план-приема и сме едно от трите училища в област Благоевград приело най-много ученици през учебната 2021/2022 година.

Продължаваме да сме първото и единствено професионално училище в област Благоевград, извършващо обучение по професии с интензивно изучаване на чужд език. Продължаваме да инвестираме средства от бюджета на училището за обновяване на материалната база. Открихме модерна фитнес зала, като част от първия в страната Учебно – възстановителен СПА център . По Национална програма “Изграждане на STEM среда” вече функционира STEM център с две лаборатории. През последния месец декември продължихме с обновяване на материалната база! Проведохме обществена поръчка и през първите дни на новата година учениците от земеделските паралелки ще провеждат обучението си на нов трактор New Holland! Подновяваме и легловата база в общежитието. Водим и добра социална политика. Цените на здравословната храна и фрешове, които предлагаме в ученическия стол, будят само адмирации. Закупихме апарат за пречистване на водата с UV детектор, който вече се използва безплатно от учениците при храненето. По този начин сложихме край на употребата на пластмасовите бутилки в ученическия стол.

Превозваме безплатно с наши автобуси учениците до съседните общини. Втори сме по численост на персонал в областта и първи по брой на непедагогически персонал. Всички учители , служители и работници получиха много добри допълнителни трудови възнаграждения. И всичко това е благодарение на Вас – на Вашата всеотдайност, инициативност, упоритост! Предстои ни също толкова предизвикателна 2022 година! Пожелавам Ви през Новата година да бъдете здрави, силни, мотивирани и иновативни! Вярвам ,че всички заедно можем и ще продължим напред!

И какъв победоносен финал на 2021 година – спечелени Първо и Трето място на Националния конкурс “Най-усмихнат клас” в групата 8-11 клас! !Нека навлезем в Новата 2022 година с добрите намерения за повече усмивки!!!

Емил Терзийски-директор на ЗПГ ”Климент Тимирязев”

No Comments

Post A Comment