Образователната мобилност на група учители по Проект „Предприемачеството – преимущество в моята професия“

Приключи образователната мобилност на група учители по Проект „Предприемачеството – преимущество в моята професия“ към Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев”, гр. Сандански. Проведе се в град Кемниц, Германия, по програма „ЕРАЗЪМ+ “– финансирана от ЕС.

В мобилността за учители участваха 6 преподаватели по професионални предмети, за периода от 28.03.2022 до 02.04.2022 г. Те се запознаха с дуалната образователна система в Германия, учебни програми, системи за оценяване в професионалните училища и насоки на водене на индивидуализирано и ориентирано към практиката обучение.
В деня на пристигането си, посетихме училището FUU – Sachsen, където се запознахме с програмата на нашата мобилност и получихме информация за структурата на образователната система в област Саксония.

По време на престоя и обучението в германския град Кемниц, лектори бяха г-жа Тина Вайнхолд и Директора на партньорската организация г-н Хоулц, които представиха информация за структурата FUU, професионалното обучение и социалните проекти в организацията.
Имахме възможността да присъстваме на различни уроци на ученици с различна тематика.
Тази програма помага за адаптиране и реализиране на трудовия пазар на хора с увреждания, бежанци и граждани, които искат да се преквалифицират и за по -лесното внедряване в работната среда.

Посетихме град Цвикау и Дрезден, запознахме се с местните забележителности и култура.
Придобитият опит, знания и умения мотивира педагогическите специалисти при прилагане на дуалната система, одобрена и функционираща в ЗПГ “Климент Тимирязев “.

От участниците в мобилността!

П.С. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използване

No Comments

Post A Comment