Среща по проект “Иновации в действие”

На 13, 14  и 15 април 2022 год., група от двама учители (Иван Попов и Вероника Миндова) и четирима ученици (Валерия Каракушева, Стефани Терзиева, Петя Гоцева и Ивана Върсамонова) на ЗПГ „Климент Тимирязев” град Сандански, участваха във вътрешна мобилност по НП “Иновации в действие” в СУ „Св. Паисий Хилендарски”, град Върбица.

Там те присъстваха и участваха в интегриран урок в  клас по Български език и литература на тема: „Рицари и рицарски ритуали“. Още много интерактивни игри с решаване на казуси и интересни дискусии превърнаха срещите в незабравимо преживяване, създало нови приятелства.

Национална програма „Иновации в действие“ дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни училища-партньори от цялата страна. В ден втори училищата представиха своите иновационни дейности под формата на презентация и попиха от идеите на своите колеги.

Основна цел на иновацията е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активната включеност на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението.

 

No Comments

Post A Comment