Втора образователната мобилност по проект „Предприемачеството- преимущество в моята професия”

Приключи образователната мобилност на втората група ученици специалност: „Организация на туризма и свободното време”, „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“ и ,,Агроеколог“ от Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев” – гр. Сандански

     На 17 Април 2022 г. приключи образователната мобилност на учениците от  12б клас професия  ,,Организатор на туристическа агентска дейност”, специалност  „Организация на туризма и свободното време”, 12 в  клас  професия: ,,Техник-технолог по качеството на храни и напитки”, специалност  „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“ и 12 д  клас  професия: ,,Агроеколог”, специалност  „Агроекология“   и техните ръководители, които проведоха своята двуседмична производствена практика във висококатегорийни хотели, заведения за хранене и развлечение, както и в учебен център в  един от трите най-големи градове на Саксония-Кемниц, Германия. Тази практика се осъществи по проект „Предприемачеството- преимущество в моята професия” и по този  начин Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев” затвърди традицията престижното училище да изпраща свои възпитаници на практика в чужбина.  Партньор е професионален център F+U Sachsen gGmbH, Саксония, който създаде отлични условия за работа и живот на учениците.

Дейностите на проекта имат за цел да подкрепят обучаемите в него гимназисти в процеса на придобиване на ключови компетентности, с цел подобряване на тяхното личностно развитие и работоспособност на европейския пазар на труда.

Практиката се проведе в периода от 03.04.2022 г. до 17.04.2022 г.  в  известни в гр. Кемниц хотели, заведения за хранене и развлечение, както и учебен автомобилен сервиз, след като бяха сключени договори с тях: ,,Ratsstube”, ,,FG Fördergesellschaft”, Restaurant ,,Pelzmühle”, ,,Feel Good Hotel”, ,,Diebels Fasskeller”, ,,Brazil”, Hotel ,,Chemnitzer Hof”, ,,Biendo” Hotel, ,,Mirarmar”, Business Hotel ,,Artes”.

Участниците в проекта преди заминаването си преминаха през задължителна подготовка, състояща се в курс по езикова подготова (изучаване на немски език и получаване на сертификат).

По време на 15 дневната практика, учениците бяха ангажирани по 6 часа всеки ден с професионално обучение в реална работна среда, свързано с професията. В  практическото обучение бяха  обхванати теми  от  здравословните и безопасни условия на труд, хранителните технологии, работа на рецепция с хотелска програма, подреждане на конферентна зала, камериерско обслужване, приготвяне на саксонски специалитети, работа в ресторант, демонтаж и монтаж на двигател и др. Това им дава възможност след приключване на обучението си учениците  да приложат придобитите своите умения  на практика в България.

Освен многото получени знания, умения и новости, учениците получиха уроци по дисциплина и точност за това, как трябва да протече един нормален работен ден и как трябва да се изпълняват поставените задачи, да се ориентират и справят сами.

Така бяха постигнати някои от предварително поставените цели като: осъзнаване привлекателността на избраната професия, усъвършенстване на знанията им в сферата на тяхната професия и езикови компетенции, придобиване на личен опит за начина на живот в друга страна, различна от България.

Благодарение на тази мобилност учениците развиват своите умения, по-добре се справят с вземането на самостоятелни решения, до голяма степен преодоляват езиковата бариера. Чувстват, че са придобили европейско съзнание и са по-мотивирани да учат през целия си живот.

От българска страна мониторингът бе осъществен от Директора на Земеделска професионална гимназия ,,Кл. Тимирязев” г-н Емил Терзийски и Заместник-директора по учебно-производствена дейност  г-жа Христина Гълъбова, а от немска от представител на организацията F+U.

Освен шестчасовата си ангажираност в съответните заведения учениците участваха в спортни, а през уикендите и в културни мероприятия, за които благоприятства базата на организацията домакин и сътрудничеството и с други организации. През първата седмица практикантите имаха възможността да усвояват тънкостите на професията  в обектите, в които бяха назначени. През уикенда на първата седмица групата направи разходка из Лайпциг, който е център на изкуството, музиката и културата. Запознаха се с най-важнте събития и личности от историята на града и разгледаха забележителностите: паметниците на Ричард Вагнер, Йохан Волфганг Гъоте и Йохан Себастиан Бах, сградата на операта, концертната зала, Лайпцигския университет, в който са учили видни личности като германският канцлер Ангела Меркел, Вагнер и Гъоте,  църквите St. Nicolas и Св. Тома, кметството и др.

В края на втората работна седмица ученици и ръководители се забавляваха като играха заедно боулинг, а на следващия ден (в събота) групата посети и разгледа забележителностите в историческата част на столицата на Саксония, Дрезден- църквите Дева Мария, Света Троица, стената, на която е изобразена 800 годишната история на монархията и Zwinger.

На въпроса: „Какво ви хареса най-много в Германия?” учениците отговориха точността, с коята се движат превозните средства, спокойствието, почивката в неделя, качеството на стоките и надеждността на транспортната система.

Образователната мобилност, реализирана в гр. Кемниц, оказа голямо въздействие върху учениците. Те развиха своите професионални компетентности в областта на туризма и свободното време, контрол на        качеството и безопасност на храни и напитки, агроекологоия. Помогна им да преодолеят междукултурните различия и да усвоят международна професионална терминология по професията.  Накрая, след успешно проведената практическа мобилност, учениците получиха Europass Mobility Certificates.

От участниците в мобилността

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

No Comments

Post A Comment