Младежта и социалните медии

От 18.06 до 22.06 се проведе последната мобилност по проект „Учене чрез коопериране, сътрудничество и иновации “, договор № 2019-1-BG-01-KA229-062289_1. Координатор на проекта е българското училище. ЗПГ “Климент Тимирязев” гр Сандански ,партньорските училища са Agrupamento de Escolas Miguel Torga-Португалия, Liceul Teoretic “Traian Lalescu” – Румъния, Finnvedens Gymnasium- Швеция, IES Castillo de Luna-Испания, 32 Geniko Lykeio Thesssalonikis- Гърция

Срещата премина под мотото “Младежта и социалните медии ‘

През няколкото много динамични дни се проведоха множество работни сесии, на които участниците от Испания, Португалия, Румъния, Швеция, Гърция и България, показаха творческа креативност и критическо мислене при разработките на обърнати класни стаи по литература, история, география, езици.

Бяха представени и демонстрирани образователни приложения и се дискутира тяхното прилагане в образователния процес на страните, участнички в проекта. Представители на всички училища партньори участваха в дискусия, на която бяха обсъдени важни теми от развитието на проекта, проведе се и дискусия за ползите  и възможните отрицателни последствия от прилагането на образователните апликации.

Бяха демонстрирани  няколко забавни игри, които целяха да разнообразят и да направят по-забавно изучаването на чужди езици и по този начин да повишат мотивацията на учениците. Изготви се  списък с най-често използваните и най-популярни образователни сайтове и социални мрежи в  процеса на обучение.

Учители и ученици се включиха с голям интерес в няколкото викторини, изготвени от учениците на тема ЕС, историята и забележителностите на страните по проекта.

Учениците, разделени на интернационални отбори, участваха в играта “Артефакти”, в която приложиха най-важните компетентности, които трябва да притежава съвременният млад човек : да умее да работи в екип; да умее да управлява ресурсите, с които разполага и които може да придобие; да умее да работи с новите технологии за комуникация; да умее да намира и ползва необходимата му информация; да умее да се адаптира към бързо променящата се действителност.

Домакините от ЗПГ „Климент Тимирязев“ представиха пред своите гости двата новооткрити STEM центъра, обзаведени с техника последно поколение. Гостите останаха много впечатлени.

Участниците от проекта посетиха разкопките на  новооткрития град Хераклия Синтика, Роженския манастир, гр. Мелник, гр Банско  и археологическия музей на гр Сандански.

Участниците в проекта бяха посрещнати и приветствани от заместник- кмета на града, госпожа Караджова.

На емоционалната прощална вечеря, изпълнена с много музика, танци и забавления, на участниците  бяха  раздадени  сертификати за участие.

Дълга и трогателна беше раздялата на учениците ,които за краткото време на срещата, бяха успeли да се разрушат всякакви различия и стереотипи, да се сближат толкова, че да не искат да се разделят. Много от тях не успяха да скрият сълзите си и дълго време да се откъснат един от друг.

Шведският ученик Андреас Казим сподели, че никога през живота си не е имал толкова хубаво изживяване. Неговото впечатление беше споделено от много от останалите ученици Те казаха, че участието им в проекта е нещо изключително, нещо, което те ще запомнят за цял живот.

Ето какво сподели и ученикът от ЗПГ Антонио Стаменов

„Времето, прекарано в този проект, ми даде друг поглед върху нещата в живота. Запознах се с нови хора с различен начин на живот и различно мислене. Научих много за културите на някои страни. Направих много добри приятели с повечето от учениците, които участваха в проекта и се надявам, че ще продължим да бъдем добри приятели след 10-20 години. Времето прекарано в този проект беше вълшебно, всичко беше направено с много отдаденост и любов и в крайна сметка изживяването беше невероятно. Получих шанса да подобря английския си, докато създавам приятели и се забавлявам. Всички вече ми липсват и никога няма да забравя хубавите спомени, споделени с добри хора, които се надявам да видя отново!!!“

От участниците

Този проект е съфинансиран по Програма Еразъм на ЕС.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Еврпоейската комисия и Националната агенция не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

No Comments

Post A Comment