Откриваме на новата 2022-2023 учебна година с пълен прием

Откриване на новата учебна 2022/2023 година! Отново 156 осмокласници прекрачиха прага на нашата гимназия и станаха част от новите 8-ми класове. Общо 748 ученици и 30 паралелки ще се обучават в ЗПГ през тази година. След две години – отново всички заедно пристъпихме прага на гимназията и нормалните дни се завърнаха !

Започваме  с надежда и увереност, че с подкрепата, професионализма и любовта на всички Вас – учители към децата и младите хора, прекрачвайки училищния праг, ще ги обединявате и приобщавате към нещо трайно и голямо – да бъдат образовани, добри, родолюбиви и отговорни!
Защото духовността и знанията, които училището е призвано да съхранява и предава чрез Вас, ще бъдат опора и пример за цял живот.

 

No Comments

Post A Comment