Още един приключен проект на ЗПГ

На 11 ноември 2022 г. учители от Земеделската професионална гимназия, участващи по проект с договор № 2021-1-BG01-КА121-VET-000010016, посетиха Неврокопската професионална гимназия „Димитър Талев“ гр. Гоце Делчев с цел популяризиране на дейностите по проекта. На проведената среща с учители и ученици бяха представени трите мобилности – две в гр. Кемниц, Германия и една в гр. Ивало, Финландия, както и целите, които бяха реализирани. Преподавателите отделиха специално внимание на ползите от проектите по ЕРАЗЪМ +, като акцентираха върху екипността, чуждоезиковата подготовка и повишаване на конкурентоспособността. За да бъде пълноценна срещата, учителите от Неврокопската професионална гимназия също споделиха своя опит по проектите от ЕРАЗЪМ + и проведените мобилности.
И учители, и ученици си обещаха да продължават ползотворните срещи!

 

No Comments

Post A Comment