Изминалата 2022 …

Уважаеми зам. – директори, учители, служители и работници, ученици,родители, партньори и приятели!

Изтичат последните часове на 2022 година! Година, която през първите месеци премина под знака на COVID 19, но впоследствие присъственото обучение бе възстановено и това беше най-хубавото нещо през последните две години! Година, в която премеждията, тревогите, притесненията от ОРЕС, постепенно дадоха път на повече радостни емоции и приятни изживявания!

Година, в която отбелязахме 65 години от основаването на нашето училище с един вълнуващ спектакъл!

Ще запомним 2022 година с добрите резултати от ДЗИ, като по български език и литература сме сред първите петнадесет от всички професионални училища в България! Горди сме, че единственият представител на професионална гимназия, участник в Националния кръг на олимпиадата по география и икономика, е наш ученик. За десета поредна година имахме и финалист на Олимпиадата по гражданско образование, заемайки престижното шесто място.

Добро е представянето на нашите ученици на Националните състезания по финансова математика и практични финанси! Наш ученик стана победител в Националното състезание за бизнес идея. Спечелихме и няколко първи отборни места на национални конкурси. От всички професионални училища в област Благоевград показахме най-добри резултати на областния кръг на ученическите олимпиади по различните общообразователни предмети.

Разширихме международното сътрудничество, като работихме по различни проекти по програма ”Еразъм+” . Станахме първото училище в Благоевградска област, което получи АКРЕДИТАЦИЯ по програма ”Еразъм+” за периода 2021-2027 година!

Само през тази година 121 ученици и 32 учители посетиха различни европейски страни, провеждайки различни дейности по КА1 и КА2. Искрено се надявам, че през 2023 година ще продължим изпълнението на редица проекти и отново над 100 ученици и учители ще проведат успешно мобилности в различни страни на Европейския съюз!
За поредна година изпълнихме на 100% план-приема и сме едно от трите училища в област Благоевград, приело най-много ученици през учебната 2022/2023 година.

Продължаваме да сме първото и единствено професионално училище в област Благоевград, извършващо обучение по професии с интензивно изучаване на чужд език. Продължаваме да инвестираме средства от бюджета на училището за обновяване на материалната база. Подготвяме обществена поръчка за изграждане на фотоволтаична система, с която ще намалим разходите си!

Водим и добра социална политика. Цените на здравословната храна и фрешове, които предлагаме в ученическия стол, будят само адмирации. Факт е увеличението на броя ученици , хранещи се в него. Действащият апарат за пречистване на водата с UV детектор, който вече се използва безплатно от учениците при храненето, сложи край на употребата на пластмасовите бутилки в ученическия стол. Превозваме безплатно с наши автобуси учениците до съседните общини. Втори сме по численост на персонал в областта и първи по брой на непедагогически персонал. Всички учители , служители и работници получиха много добри допълнителни трудови възнаграждения.

И всичко това е благодарение на Вас – на Вашата всеотдайност, инициативност,упоритост! Предстои ни също толкова предизвикателна 2023 година!

Пожелавам Ви през Новата година да бъдете здрави, силни, мотивирани и иновативни!
Вярвам, че всички заедно можем и ще продължим напред!

Емил Терзийски-директор на ЗПГ ”Климент Тимирязев”
No Comments

Post A Comment