Образователната мобилност на група от 8 учители в Кемниц, Германия

Осъществена бе образователната мобилност на група учители по Проект ” Проект № 2022-1-BG01-KА121-VET-000054011″ към Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев”, гр. Сандански. Проведе се в град Кемниц, Германия, по програма „ЕРАЗЪМ+“– финансирана от ЕС.

В мобилността за учители участваха 8 учители по професионални предмети, за периода от 10.04.2023 до 15.04.2023 г. Те се запознаха с дуалната образователна система в Германия, учебни програми, системи за оценяване в професионалните училища и насоки на водене на индивидуализирано и ориентирано към практиката обучение образование.

В деня на пристигането си, посетихме училището FUU – Sachsen, където се запознахме с програмата на нашата мобилност и получихме информация за структурата на образователната система в област Саксония и Република Германия.

По време на престоя и обучението в германския град Кемниц, лектори бяха г-жа Тина Вайнхолд и Директора на партньорската организация г-н Хоулц, които представиха информация за структурата FUU, професионалното обучение и социалните проекти в организацията.

Имахме възможността да присъстваме на различни уроци на обучаваните с различна тематика.

Тази програма помага за адаптиране и реализиране на трудовия пазар на хора с увреждания, бежанци и граждани, които искат да се преквалифицират и за по -лесното внедряване в работната среда.

Посетихме град Франкфурт, Лайпциг, Цвикау и Дрезден, запознахме се с местните забележителности и култура.

Придобитият опит, знания и умения мотивира педагогическите специалисти при прилагане на дуалната система, одобрена и функционираща в ЗПГ “Климент Тимирязев “q за което получиха сертификати от FUU – Sachsen и Europass мобилност.

От участниците в мобилността!

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (ЕАСЕА). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА.

 

  

 

No Comments

Post A Comment