Отбелязахме деня на Европа с различни инициативи

Отбелязахме деня на Европа с различни инициативи. Три отбора се състезаваха в конкурса, обявен от евродепутата Асим Адемов, а ние сме училище-посланик на Европейския парламент и  взимаме дейно участие.

Отбор 1 създаде познавателна игра “Опознай Европа” – ето какво споделиха те :

Нашият екип, състоящ се от Борислава Тюфекчиева, Габриела Дукова, Диана Дамянова, Илия Маламов и Мария Маркова, ученици от ХБ клас, специалност „Електронна търговия“ към Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ град Сандански подготви образователна игра, наречена „Опознай Европа“, за да отбележи 9 май – Деня на Европа.

Играта се проведе на 5 май 2023 година от 12:40 часа в училищния двор на Земеделска професионална гимназия „Климент Арк. Тимирязев“. Играта имаше цел да се познаят 27-те столици на държавите членки в Европейския съюз. Тя включваше шест отбора от по четирима участници, тоест имаше представители от всяка от шестте паралелки на десети клас от нашето училище.

Наредихме шест маси, за всеки от класовете, на които поставихме картите с държавите на страните от ЕС. До всеки отбор имаше помощник от класа ни, който да засича времето, и друг отговорник, който след обявения от отбора край на играта, да провери правилно отбелязаните столици на картата на Европа. Смартелефоните на участниците бяха събрани, за да се осигури честна игра.

Началото на играта беше поставено с първите звуци на „Одата на радостта“. Настъпи оживление. Всеки участник се стремеше да даде най-доброто от себе си, за да победи неговият отбор. Играта продължи 20 минути и накрая се обяви победителят – Х В клас. Участниците на този отбор за 1 минута и 06 секунди имаха най-много вярно посочени имена на столици. Наградата – билети за кинопрожекция, бе връчена от директора на нашето училище господин Емил Терзийски.

 

Отбор 2 се включи в дебат и проведе референдум, ето какво споделиха те :

Ние сме Ивана Донева, Светлозар Цонев, Венета Кацарска, Светла Кукучева и Калоян Георгиев и сме част от Младшите посланици на ЕП към ЗПГ „Климент Тимирязев“, гр. Сандански. Днес на 9 май по случай денят на Европа в ЗПГ ,, Климент Тимирязев” се проведе гласуване. Учениците имаха възможността да се запознаят с темите на гласуването, които им бяха представени от младшите посланици под формата на дебат.

А темите са:

  1. Униформите в училище;
  2. Закуска в столовата на училището;
  3. Промени в системата за закъснения за учебните часове;
  4. Промени в системата за наказанията на учениците;
  5. Иновативни занимания в часовете.

Учениците имаха правото да дойдат в нашия европейски кът и да дадат своя глас в подкрепа на желаните от тях теми. Гласуването се осъществи със специално разработена за целта система с QR кодове, която позволява на всеки гласоподавател да гласува само веднъж. Темите с най-много гласове ,,За” следва да се предложат на следващото заседание на ученическия съвет.

 

Отбор 3 също се включи с най-различни инициативи, ето какво споделиха те :

Ние сме Благовеста Стоева, Захара Сиракова, Стефани Терзиева, Оля Терзиева и Кристиян Спириев и сме част от Младшите посланици на ЕП към ЗПГ „Климент Тимирязев“, гр. Сандански. По повод 9-ти май, заявяваме нашето участие в обявения от Вас конкурс, чрез организиране на различни мероприятия. 

В прикаченото видео ще видите проведените от нас дейности по случай Деня на Европа – 9-ти май. Първата от тях беше посещение в ДГ „Дора Габе”, гр. Сандански, в която запознахме децата от предучилищната група със знамената на държавите членки от ЕС, чрез игра за оцветяване. 

Втората дейност беше Информационна кампания сред жителите на гр. Сандански, в която раздадохме изработени от нас брошури, с информация за Евроизборите през 2024 и информация за нас самите. Запитахме минувачите за мнението им по темата.

Последната ни инициатива беше посещение на 2ОУ „Христо Смирненски”, в което представихме нашата викторина за ЕС под формата на презентация.

No Comments

Post A Comment