Обучение на тема “STEM и предприемачество“ по проект 2022-1-BG01-KA121-VET-000054011

Приключи образователната мобилност на група учители по Проект 2022-1-BG01-KA121-VET-000054011 от програма Еразъм + към Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев”, гр. Сандански. Обучението на тема „STEM и предприемачество“ се проведе в град Валенсия, Испания, по програма ЕРАЗЪМ+, финансирана от ЕС, сектор професионално образование и обучение.

Мобилността се проведе в периода 09.07.2023 – 14.07.2023 г. и в нея взеха участие четирима преподаватели по общообразователни предмети. Те се запознаха с основните характеристики на STEM проектите и „меките“ умения на 21-ви век. Едновременно с това изучиха различни стратегии на преподаване в STEM среда и разгледаха добри практики, използвани в модерните училища.

Нашите партньори – обучителен център ESMOVIA Training & Mobility, организираха семинари, презентации и множество практически задачи, които изискваха работа по групи. По време на престоя и обучението  лектор беше г-н Мартин Охеда, по професия индустриален инженер и предприемач.

Учителите имаха възможността да изпробват уменията си за решаване на проблеми, да дебатират и да създадат няколко казуса по различни теми.

В деня на пристигането си във Валенсия, те посетиха Градчето на науките и изкуствата, Копринената борса, закрития пазар и др., а в последния ден от престоя домакините организираха разходка с корабче в залива.

Преподавателите получиха сертификати Europass Mobility, а придобитият опит, знания и умения мотивират педагогическите специалисти в ежедневната им работа в ЗПГ “Климент Тимирязев“, Сандански.

Благодарим на нашите партньори от ESMOVIA Training & Mobility, гр. Валенсия, Испания!

 

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (ЕАСЕА). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА.

 

 

No Comments

Post A Comment