Приключи образователната мобилност/практика/ на група ученици от три специалности в Германия

От 05.11.2023 до 18.11.2023г. се осъществи първата образователна мобилност по проекта № 2023-1-BG01-KA121-VET-000120424, по Програма Еразъм +, Ключова дейност 1 – „Образователна мобилност за граждани”. Бенефициент е Земеделската професионална гимназия „Климент Тимирязев“, гр. Сандански, а организацията домакин е F+U SACHSEN gGmbH, Германия. В мобилността взеха участие общо 30 ученици – 14 ученици от професия „Икономист-информатик“, 11 ученици от професия „Организатор на туристическа агентска дейност”, 5 ученици от професия „Изпълнител на термални процедури” и 3 преподаватели – по производствена практика Цветанка Главчева и Йорданка Пехливанова, по немски език – Мариана Михайлова. Учениците проведоха двуседмичната си производствена практика в естествена чуждоезикова и многокултурна среда в гр. Кемниц, Германия. Проектът беше осъществен с партньорството на професионален център F+U Sachseng gGmbH, Саксония. В продължение на две седмици учениците практикуваха в град Кемниц това, което изучават в училище.

Главната цел на проекта е да запознае практикантите с това как протича един нормален работен ден. Изучаващите туризъм бяха разпределени в различни хотели – Hotel Chemnitzer Hof, Hotel Alte Mühle, Feel Good Club, Restaurant Miramar, Hotel Artes. Запознаха се с камериерския сервизен блок,с това как работи ресторантът и какво трябва да бъде поведението на сервитьора. Работният им ден продължаваше шест часа, като всеки ден получаваха определен брой задачи, които да извършват. С времето учениците усвоиха умението да разпределят времето си и успяваха да изпълнят възложените им задачи в определения срок. Надграждането на усвоените умения в ресторанта и в камериерския сервизен блок помогна на учениците да подобрят качеството си на работа и да стъпят на основа, която е гаранция за професионалното им развитие. Проектът успя да дари учениците, изучаващи туризъм, с високо ниво на дисциплина. Всички те са благодарни за това, че участваха и са сигурни, че тази постигната градация за тях в туризма ще им послужи изключително много в бъдеще.

Учениците от професия „Икономист-информатик” се обучаваха в учебния професионален център F+U в Кемниц, Саксония като участваха в симулационна игра, с която усъвършенстваха своите умения и способности за предприемаческа инициативност и бизнес отговорност. По време на обучението си те бяха разпределени в четири виртуални фирми. Упражняваха умения за управление на фирма, създаване на бизнес идеи, определяне на необходимостта от производствен капацитет в оборудване и работна сила, да инвестират в маркетинг и реклама, развитие на продукта и осъществяване на екологично производства, да определят съотношението между приходи и разходи и да заемат стабилна позиция на конкурентния пазар. По този начин усъвършенстваха своите умения и способности за предприемаческа инициативност и бизнес отговорност. Изготвяйки и представяйки бизнес идеите си чрез презентации, те демонстрираха придобитите умения.
Петте ученици от професия „Изпълнител на термални процедури” работеха в козметичен център Friseur und Kosmetik INNUNG Chemnitz – Обучителен център към посрещащата организация F+U Sachsen gGmbH. Там се запознаха с различни процедури както за лице, така и за тяло, ултразвук, почистване на лице, пилинг, масаж и други. Това дава възможност след приключване на обучението си учениците да приложат придобитите умения на практика в България.Престоят в Германия и осъществяването на производствената практика в чуждоезикова среда помогна за преодоляването на езиковата бариера.По време на мобилността беше осъществяван мониторинг както от българска така и от немска страна, което даде възможност при приключване на мобилността да се направи оценка и да се сертифицира проведената производствена практика.

Освен шестчасовата си ангажираност през работните дни учениците участваха през уикендите и в културни мероприятия, които бяха организирани със съдействието на организацията домакин и сътрудничеството и с други организации. През уикенда на първата седмица групата беше на екскурзия до град Лайпциг. През втория уикенд групата ученици и техните ръководители посетиха столицата на провинция Саксония – град Дрезден.

Образователната мобилност, реализирана в гр. Кемниц, беше изключително ползотворна за учениците. Те развиха своите професионални компетентности в областта на икономиката, на туризма и свободното време и на термалните процедури. Контактът с техните немски колеги и ръководители им помогна да се адаптират по-лесно към междукултурните различия и да подобрят чуждоезиковата терминология по професията. Накрая, след успешно проведената практическа мобилност, учениците получиха Europass Mobility Certificates.
От участниците в мобилността

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (ЕАСЕА). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА.

 

 

No Comments

Post A Comment