За успехите ни през 2023

Уважаеми зам. – директори, учители, служители и работници, ученици, родители, партньори и приятели!

Изтичат последните часове на 2023 година! Година, изпълнена с много трудности, тревоги и предизвикателства, но и година с много вълнения и удовлетвореност от постигнатото в нашата Земеделска професионална гимназия!

През тази година успяхме по един безспорен начин, на първо място от всички професионални училища в България, да защитим проектното предложение от Националния план за възстановяване и устойчивост за изграждане на Център за високи постижения в професионалното образование. И през следващите три години Центърът, който е един от 28-те в страната и единствен в Благоевградска област, ще бъде реалност!

Благодарение на община Сандански, отново по Националния план за възстановяване и устойчивост, спечелихме проект, чрез който ще се извърши мащабен ремонт на общежитието на гимназията и сградата му ще стане приятно място за пребиваване и самоподготовка на нашите възпитаници!

През 2023 година продължихме и с инвестициите за сметка на собствения ни бюджет, твърдо убедени, че средствата трябва да отиват не само за възнаграждения, а и в посока подобряване материалната среда. Наша гордост е изградената фотоволтаична система. Чрез нея станахме първото училище в страната, излязло на свободния пазар за продажба на ел.енергия!

Оборудвахме и вече можем да се похвалим с цялостен завършен цикъл при провеждане учебната практика на професия “Изпълнител на термални процедури”. Нашият възстановителен център се превърна в модел и е пример за най-доброто, което може да се предложи на учениците от тази професия!

Учениците от клуба по интереси по бокс тренират и се подготвят в специално изградената от училището за тях спортна зала.
Продължаваме да създаваме сигурна среда за обучение и възпитание! Най-радващото е, че зад нашите усилия застават и родителите, Общественият съвет и Училищното настоятелство!

Отново и през тази година постигнахме успехи на олимпиади, състезания и конкурси! За втори път МОН ни гласува доверие и бяхме домакин на Националното състезание по озеленяване и цветарство! За 13. път проведохме церемонията “Ученик на годината”, на която бяха отличени и наградени ученици и отбори, завоювали призови места!

Продължаме за поредна година да сме училището с най-голям бюджет по програма Еразъм+ с VET акредитация! Само през 2023 г. 116 ученици и 34 учители и непедагогически персонал проведоха свои мобилности в Германия, Испания, Турция, Латвия, Гърция, Брюксел с посещение в Европейския парламент!

Продължаваме и с добрата ни социална политика! Ученици и персонал се хранят в училищната ни столова на символични цени, равни по себестойност на вложените продукти. Радващо е наблюдаващото се увеличение на броя на учениците, които се наслаждават на вкусната и топла храна!

В последния учебен ден за тази година всичките 761 ученици получиха Коледна стипендия по 20 лв или общо 15200 лв, осигурени в по-голямата си част от собствените приходи на училището ни!

През 2023 година имахме и разочарования! Едно от тях е пониженият среден успех от зрелостния изпит от ДЗИ по БЕЛ. За съжаление, по-малък е и броят на дванайсетокласниците, получилите свидетелства за професионална квалификация. Има и какво да се желае относно отговорното присъствие в училище. Но аз и моят прекрасен колектив сме амбицирани през новата 2024 година да постигнем по-добри резултати и повече успехи!

Бяхме заедно и затова изпращаме една добра година! С поглед, отправен към новата 2024 година, пожелавам на всички здраве и благополучие!

Ние можем и ще продължим напред!

Емил Терзийски-директор на ЗПГ
”Климент Тимирязев”

No Comments

Post A Comment