Обмяна на опит и обучение с колегите от Сопот

Колективът на ЗПГ Сандански беше гост на професионалната гимназия “Генерал Владимир Заимов” в град Сопот. Бяха обменени идеи и опит. С училището в Сопот си приличаме в много отношения. Установихме, че успешните училища си приличат – инвестират в базата, избират подходящите професии, работят по европейски проекти, не пропускат състезания и конкурси, предоставят на учениците много извънкласни дейности, учителите повишават постоянно квалификацията си и реализират идеите си с подкрепата на ръководния екип.
Втората част на пътуването /03.02.2024/ ни протече под формата на обучение на тема “Мотивация за успешна учебна дейност”. В открита дискусия учителите споделиха своите виждания за мотивацията на учениците и липсата и. Лекторката ни помогна да обобщим и синтезираме тези идеи, като ни сподели много практически съвети.
  
No Comments

Post A Comment