Участвахме в най-голямото състезание по английски език в света

През 2023 г. Земеделска професионална гимназия Климент “Аркадиевич Тимирязев” стана член на сдружението Асоциация на Кеймбридж училищата в България. Като пълноправен член веднага се включихме в състезанието KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS, което е най – голямото училищно състезание по английски език в света.
На 10.02.2024 се проведе вътрешноучилищният кръг в ЗПГ “Климент Тимирязев”. Явиха се 42 ученици на различни нива А1 Senior, A2,B1,B2. Проверяването и оценяването на материалите ще се извърши от Международния изпитен борд.
KGL се организира от International Testing Academy и Institute for the Development of Educational Assessment. У нас KGL се провежда от сдружение Асоциация на Кеймбридж училищата в България.
Целта на състезанието е учениците да премерят знанията си по английски език с връстниците си в България ( на вътрешен и национален етап), а победителите – и на международен етап, с ученици от други страни.
Резултатите ще се публикуват на определен за целта уебсайт. За участието си във вътрешноучилищния кръг всички гимназисти ще получат сертификат.
Организатори на събитието бяха г-жа Ивелина Владимирова (учител по английски и испански език) и г-жа Мариам Зарарева (учител по английски и френски език). Да пожелаем успех на всички участници!
No Comments

Post A Comment