Приключи образователната мобилност на група учители от Земеделска професионална гимназия гр. Сандански в ЕСТОНИЯ

В рамките на проект № 2023-1-BG01-KA121-VET-000120424 по програма Еразъм+ четирима представители на ЗПГ „Климент Тимирязев“- гр. Сандански бяха на едноседмичен курс в гр. Талин, Естония. Обучението се проведе oт 03.03.2024 до 09.03.2024 в гр. от EUNEOS FI и в него взеха участие директорът Емил Терзийски, учителите Ивелина Владимирова, Мариана Петкова – Гогова и педагогическият съветник Вероника Миндова.

Euneos предоставя курсове за учители от 2006 г. Тази организация е основана и управлявана от преподаватели с мотивация да предоставят възможно най-добрите обучения за учители в цяла Европа. Компанията е базирана и регистрирана в Хелзинки, Финландия. Предоставя курсове, базирани във Финландия и Естония- страните с най-висок ранг по отношение на образователните системи. През 2022 г. със същата организация учители от ЗПГ посетиха гр. Ивало, обл. Лапландия, Финландия.
В обучението взеха участие учители от Германия, Полша, България и Естония, а темата на курса бе Преподаване на щастие и благоденствие в училищата. Именно това е правилната подкрепа за всяка образователна система, която има за цел да подобри учебния опит за всички в организацията чрез въвеждане на образователен коучинг. Значението на коучинга в образованието се разшири през последните години със значително увеличение на коучинг дейностите в този сектор. Целта е да предизвика учениците и преподавателите да постигнат повече от своя потенциал. Що се отнася до конкретната област на образованието, Niewerburgh (2012) определя образователния коучинг като „разговор един към един, фокусиран върху подобряването на ученето и развитието чрез повишаване на самосъзнанието и чувството за лична отговорност, където коучът улеснява самонасоченото обучение на обучавания чрез въпроси, активно слушане и подходящо предизвикателство в подкрепяща и насърчаваща атмосфера”. Два са важните въпроси, наред и с други, които съпътстват коучинга в образованието: първо, значението на положителната психология и овладяването на енергията и позитивното мислене в рамките на организацията, и второ, участието на всички участници в образователната общност и подобряването на учебния опит за всички: ученици, служители и родители.

По време на курса научихме за практическото приложение на няколко коучинг подхода и се запознахме с различни коучинг модели и инструменти, които са били успешно използвани от училищата. Освен това курсът даде възможност на училищните ръководители и всички други участници в образователната общност да се запознаят с наличните инструменти за непрекъснато усъвършенстване.Методологията на курса се стремеше да създаде резултат. Работата бе индивидуално или в групи върху конкретен продукт, който да се използва в нашето училище. Участниците разполагаха с време да развият тези резултати, а обучителите, от своя страна, да обучава и подкрепят през цялата седмица.


Имахме прекрасната възможност да разгледаме гр. Талин и да се доближим до един от северните народи – естонците – да опознаем част от неговата култура чрез местата, които посетихме. Прекарахме 7 дни, които се оказаха напълно достатъчни, за да видим основните забележителности в града, повечето от които разположени в центъра и Стария град, а и някои по-странични обекти. Старият град е място от световното културно наследство на ЮНЕСКО, заобиколен е от масивни крепостни стени с 20 съхранени отбранителни кули. На централния площад е емблемата на града- кметството (Tallinn town hall), единственото оцеляло готическо кметство в Северна Европа. Също така посетихме Затворническите килии на КГБ- специален музей, който представлява мазе с дълъг коридор, няколко затворнически килии и карцер, използвани за разпити и мъчения от КГБ. Обстановката е реалистична и много зловеща. На няколко информационни табла в тези килии са записани страшните истории на немалко хора, погубени жестоко преди години. След бившите килии на КГБ разгледахме още две интересни забележителности на Талин – Голямата крайбрежна порта (Great Coastal Gate) с кулата Дебелата Маргарет (Fat Margaret Tower). Те са построени не само за да защитават града откъм морето, но и за да впечатлят посетителите, пристигащи през пристанището. Видяхме Балтийско море, неговата синя шир и корабите, Музеят на рибарите и Телевизионната кула. Пробвахме естонската кухня и останахме впечатлени.

Имахме възможността да посетим и две от топ 5 училищата в столицата. Първото бе Талин 21- вековно училище, което цени образованието и обучението, В него се обучават 1392 ученици в 45 паралелки, а преподавателите за 95. Училището умело съхранява традициите и държи да покаже на учениците, че взаимодействието на ученето и преподаването може да развие личност, която има воля да се развива и учи, способност да анализира себе си, да се свързва със заобикалящата среда и да разпознава основните етични и културни ценности. Училищният живот става по-интересен от активното участие на учениците в извънкласни предмети и занимания по интереси, което се подпомага от доброволен ученически съвет.

Посетихме също и VIIMSI GUMNAASIUM и останахме силно впечатлени от тази гимназия, построена през 2018 г- държавна институция за ученици от 11. и 12. клас. В момента се обучават 560 ученици от 56 учители, предметите са 102 предмета, а партньорите- 11. Срещнахме се и с директорката г-жа Кармен Пол. Гимназията се базира на идеята, че всички ученици трябва да бъдат иновативни, креативни, предприемчиви и отговорни. Затова подпомагането на развитието на учениците е централна дейност на училището. А факторите, които влияят върху ученето и благополучието на учениците, са вдъхновяващи учители, активен ученически съвет, гъвкава организация на обучението, различни методи на преподаване и сътрудничество.
Като цяло, бе едно много вълнуващо пътуване и обучение, с което ще запознаем всички наши колеги, ученици и партньoри. Пожелаваме си още много пътувания и трупане на опит.
От участниците в проекта: Емил Терзийски, Ивелина Владимирова, Мариана Петкова – Гогова, Вероника Миндова

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (ЕАСЕА). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА.

 

No Comments

Post A Comment