Първа копка по проект за изграждане на център за високи постижения

“С “първа копка” дадохме начало на изграждане на Центъра за високи постижения в професионалното образование и обучение,
заедно с кмета на Община Сандански, управителя на едната от фирмите изпълнител Ивайло Янев и учителя с 37 години стаж в училището Божидар Цулев!
Бъдещият център е един от 28 те в страната и единствен в област Благоевград, който се финансира от Плана за възстановяване и устойчивост! Първи в класацията от всички професионални гимназии в страната, което не е даром или хрумване на някой, а резултат от многогодишната ни последователна работа за подобряването на условията за учене и възпитание!
Агролаборатории, винарска изба, оранжерия, малка мандра за производство на кашкавал и сирене,учебен хотел и основен ремонт на на цял корпус по теория ще трябва да започнат за функционират до края на следващата година!”
 
No Comments

Post A Comment