Група от четирима учители взеха участие в едноседмично обучение по програма Еразъм+ в Испания

 

В рамките на проект № 2023-1-BG01-KA121-VET-000120424 по програма Еразъм+, ключова дейност „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ четирима представители на ЗПГ „Климент Тимирязев“- гр. Сандански взеха участие в едноседмично обучение в гр.Валенсия, Испания. Обучението се проведе в периода 21.04.2024 до 26.04.2024 и в него се включиха учителите – Надежда Мишева, Янка Михайлова, Илия Каталски и Илиян Панчев.
Испанската организация, партньор на нашето училище, ESMOVIA Training and mobility е образователна институция с нестопанска цел, базирана в гр. Валенсия, Испания, основана през 2006 г. Работи с различни партньори от Европейския съюз, реализирала е успешно много програми и образователни курсове. Дейностите на организацията са в областта на професионалната подготовка и образование и продължаващото обучение.


Чрез участието в мобилността по проекта проведохме курс на обучение на тема –„Стратегии за емоционален успех в училище“ и получихме насоки за водене на индивидуализирано и ориентирано към практиката обучение.


Първият ден от престоя се запознахме със самата организация – дейност и структура, както и с кратка история на града, с участниците от Италия, Хърватия и Литва, и с темата на самия курс на обучение – „Стратегии за емоционален успех в училище.“
По време на курса проведохме образователен коучинг за разбиране на емоцията, споделяне на опит най-доброто и най-лошото относно преподаването. Анализирахме въпроси като – Защо съм тук? Лична и професионална мотивация?
Разучихме стратегии за връщане към себе си и лична мотивация – преминаване през емоция, буркан за щастие, благодарност за началото на деня, проект Аристотел, Тони Робинс – шест основни психологически човешки потребности, които са – сигурност, разнообразие, значимост, любов и връзки, принос и растеж.
В следващата сесия от курса обърнахме специално внимание на разбиването на стереотипи. Упражнявахме практики за засилване на положителните емоции чрез движение и дишане. Запознахме се и обсъдихме емоционалните спусъци и котви. Разработихме индивидуални стратегии за прилагане на квадрата Емоционална интелигентност – Кой съм аз? и Какво правя?


В програмата бе включено и посещение на професионално училище IES EL GRAO, Валенсия. Колегите ни запознаха със структурата и учебния процес, както и с образователната система в Испания.
Имахме и включена обиколка с екскурзовод. Посетихме арената – Plaza de toros, централната жп гара, която е с впечатляваща архитектура – Estacion del Norte, внушителната катедрала, в която испанците вярват, че се съхранява светият граал. Невероятното преживяване за нас беше Фламенко вечерта на по чаша валенсианска сангрия.

 

От участниците в мобилността

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

 

No Comments

Post A Comment